Erythema multiforme

0
743

Suština dijagnoze

• Iznenadna pojava simetričnih eritematoznih promena kože sa podacima orecidivima.
• Može biti makularni tip, papularni, urtikarijalni, bulozni ili purpura.
• “Ciljane” promene sa čistim centrima ikoncentričnim eritematoznim prstenom.
• Najčešće na površini ekstenzora; nadlanu, stopalu ili mukoznim membranama.
• Iz anamneze se doznaje da je postojao i herpes simplex, sistemna infcicija ili reakcija na lekove.

Opšte shvatanje

Erythema multiforem je akutno inflamatorno, polimorfno oboljenje kože multipnc ili neodređene ctiologije. Javlja se kao primarno oboljenje kože, ili kao manifestacija kože na sistemno oboljenje, maligno ili hronično oboljenje (uključujući tu ulcerativni kolitis, reumatoidno stanje, lupus ervthematosus i dermatomvositis) ili kao reakcija na uzeti lek ili injekciju seruma. Duga primena sulfonamida može da uzrokuje pojavu ervthema multiforme, kao i herpes simplex i ascariasis. Promene se najčešće javljaju u proleće i to u mladih ljudi.

Klinički nalazi

A. Simptomi i znaci: pojava je iznenadna, često praćena sa pečenjem kože. Oštećena je oralna, okularna i genitalna mukozna membrana. Javlja se i jaka glavobolja, bolovi u leđima i laka do umerena temperatura.


Osnovni znak je simetrična raspodela grupa ili izolovanih edematoznih papula, makula ili nodula, u prečniku od 0,5—1 cm sa površinom u obliku svoda. Promene se uvećavaju i postaju purpurne. Izraz “multiforme” označava da ove promene mogu biti različite. Pored onih već nabrojanih mogu biti i bule, vezikle, pustule, urtikarijalne promene i hemoragični poremećaji. Bule su slične onima kod pemphigusa, ali su obično okružene eritermatoznim vencem. Karakteristična promena je ervthema iris (herpes iris). Promene se obično javljaju na površinama ekstenzora ali se mogu naći i na svim drugim mestima. Česte su i ulceracije mukoznih membrana.

B. Laboratorijski nalazi: nema karakterističnih laboratorijskih nalaza. Postoje i histološke promene ali one nisu patognomične.

Diferencijalna dijagnoza

Potrebno je izdvojiti sekundarni lues, urtikariju i toksičnu epidermalnu nekrolizu. Buloznu formu ervthema multiforme treba razlikovati od dermatitisa herpetiforme, pemphigusa, i pemphvgoida. Kod ervthema multiforme sreće se i izvesna konstitucionalna reakcija, uključujući tu i groznicu.

Komplikacije

Ervthema multiforme dovodi do komplikacije na visceralnim organima (pneumonitis, mvocarditis, nephritis).

Preventivne mere

Izbegavati sve nepotrebne lekove, ako se iz anamneze bolesnika dozna da je bolesnik imao ervthema multiforme.

Lečenje

A. Opšte mere: kada bolesnik ima temperaturu preporučuje se mirovanje u krevetui dobra sestrinska nega.
B. Posebne mere: isključiti uzročne faktore kao na primer: hronične sistemne infekcije (tuberkuloza), fokalne infekcije. Daje sei tetraciklin 250 mg 4 puta dnevno u tokunekoliko dana. Kao i kod ervthema nodosummože se pokušati sa lcčcnjem kortikosteroidima. Ako druge mere otkazu daje se sulfapvridin, 0,5 gm 4 puta dnevno.
C. Lokalne mere: lečiti stanje i tip dermatitisa. U akutnih promena stavljati vlažnezavoje. U subakutnom stanju primeniti blagelosione.

Prognoza

Oboljenje obično traje 2—6 nedelja. StevensJohnsonov sindrom koji je u stvari jedan oblik ovog oboljenja može biti ozbiljan pa čak i fatalan. Prognoza delimično zavisi i od primarnog oboljenja.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Rees B. Rees Jr.