Erythema nodosum /Crvenilo sa čvorićima/

0
1581

Suština dijagnoze

• Bolni crveni noduli lokalizovani na prednjoj strani nogu.
• Ne vide se ulceracije.
• U toku nekoliko nedelja nastupa postepena regresija.
• Neki slučajevi su udruženi sa infekcijom ili osetljivošću na lekove (jodidi, bromidi, sulfonamidi).

Opšta shvatanja

Erythema nodosum je kompleksni simptom koji se karakteriše tvrdinom, eritematoznim nodulima koji se najčešće javljaju na ekstenzornim površinama noge. Traje obično 6 nedelja, može se i povratiti. Javlja se i udružen sa različitim tipovima infekcije (primarna tubrkuloza, primarna kokcidiomikoza, streptokokoza, reumatska groznica, ili lues, ili pak nastaje usled osetljivosti na lekove. Oboljenje prati leukemiju, sarkoidozu, i ulcerativni kolitis.

Klinički nalazi

A. Simptomi i znaci: otoci su čvrsti i obično praćeni temperaturom i artralgijom.Noduli su najčešće lokalizovani na prednjojstrani nogu ispod kolena a mogu se javiti(rede) na rukama, bedrima i licu. Otoci suveličine 1—10 cm u prečniku, crvenkasti. Noduli povremeno postaju fluktuantni, ali nesupuriraju.
B. Laboratorijski nalazi: histološki nalazgovori u prilog zamene masnog tkiva atrofijom koriuma i dermisa. Na rentgenografiji se često vidi hilarna adenopatija.


Diferencijalna dijagnoza

Luetična guma i sporotrihoza su obično unilateralni. Ervthema induratum je obično lokalizovan na zadnjoj strani nogu i pokazuje ulceracije. Nodularni vasculitis je obično lokalizovan na listovima i udružen je sa phlebitisom. Ervthema multiforme se javlja kao generalizovano oboljenje. U kasnom stadijumu ervthema nodosum se mora razlikovati od obične modrice ili kontuzije.

Lečenje

A. Opšte mere: potrebno je ukloniti ili lečiti “specifični” uzrok na pr. sisternnu infekciju i egzogene toksine. Savetuje se i hospitalizacija. Mora se ličiti i fokalna infekcija,mada ona nema uticaja na tok bolesti. U sistemsku terapiju ubraja se i tetraciklin i to250 mg 4 puta dnevno u toku nekoliko dana;ili terapija kortikosteroidima sve dotle dok nije kontraindikovana.
B. Lokalno lečenje: obično nije potrebno.Ako oštećenja izazivaju nezgodu lečenje sesprovodi na osnovu stanja i tipa dermatitisa.

Prognoza

Poremećaji obično iščezavaju posle 6 nedelja. Prognoza delimično zavisi i od primarnog oboljenja.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Rees B. Rees Jr.