Folliculitis

0
1582

Suština dijagnoze

• Svrab i pečenje u predelima pokrivenim dlakama.
• Pustile u folikulima kose.
• U slučaju sikoze, inflamacija okolnekože.

Opšte shvatanje

Folliculitis je uzrokovan stafilokoknom infekcijom folikula dlake. Ako su promene duboke, hronične nazivaju se sikozama. Sikoze se obično šire autoinokulacijom i povredom prilikom brijanja. Često je zahvaćena gornja usna naročito u muškaraca koji pate od hroničnog sinusitisa.

Klinički nalazi


Simptomi su umereno pečenje i svrab, i bol prilikom češljanja, ili brijanja. Promene se sastoje u pustulama folikula dlaka. U sikoze okolna koža je zahvaćena i liči na eczem, sa crvenilom i krustama.

Diferencijalna dijagnoza

Potrebno je razlikovati folikulit od acne vulgaris, i infekcija kože, kao što je npr. impetigo.

Komplikacije: Stvaranje abscesa.

Preventivne mere: Korigovati faktore koji potpomažu oboljenje (diabetes mellitus) ili lokalne uzroke (mehanička ili hemijska iritacija kože).

Lečenje

A. Posebne mere: potrebno je pokušati sa sistemnim antiinfektivnim merama, ako je infekcija kože otporna na lokalno lečenje, i ako je dugotrajna ili jaka i praćena temperaturom, ili paik ako su zahvaćene regije kao što su gornja usna, nos i oči.
Antiinfektivni lekovi za lokalnu primenu su dokazane vrednosti i treba ih dosledno primeniti sve dok se ne postigne povoljna reakcija (provera vrednosti leka može trajati 3—4 dana). U početku treba lekove upotrebiti noću i kožu zaštititi zavojima; u toku dana bolesnik nosi navlake. Pošto se predeo kože očisti potrebno je upotrebiti jedan od sledećih preparata i to 2—4 puta dnevno:
(1) neomycin sulfat, 1% krem ili mast, lokalno 4 puta dnevno; (2) lodochlor hydroxyquin (Vioform), 3°/o krem i mast, lokalno dva puta dnevno; (3) drugi antibiotici, sami ili u kombinaciji, kao masti lokalno 2—4 puta dnevno. Tu spada i polymixin B u kombinaciji sa bacitracinom ili oksitetraciklinom, neomicin, chloramphenicol, i eritromicin.
B. Lokalne mere: nežno očistiti predeo sa blagom solucijom sapuna. Kada se koža razmekša otvore se veće pustule i otstrani nekrotično tkivo.

Prognoza

Folikulitis je često uporan i dugo perzistira i traje mesecima pa čak i godinama.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Rees B. Rees Jr.