Hirzutizam, povećana maljavost

0
46
Hirzutizam
Hirzutizam, dijagnoza i lečenje

Povećana telesna dlakavost (hirzutizam) pokazuje takođe znatne, u osnovi normalne varijacije koje nastaju na bazi neendokrinih faktora kao što su rasna i porodična pripadnost, genetski činioci itd. Izrazita dlakavost ili hirzutizam međutim, predstavlja jednu od prvih i najvećih smetnji na koje se bolesnice žale i može biti prvi ozbiljan znak tumora. U tom slučaju retko je moguće postići normauzovanje dlakavosti ovih bolesnika, čak i posle odstranjenja tumora.

Hirzutizam i životno doba

Dijagnostički značaj hirzutizma zavisi od životnog doba u kome se javlja, brzine nastanka i prisustva drugih simptoma. Tako na primer, sa dijagnostičkog aspekta mnogo je važniji hirzutizam osoba koje nisu u pubertetu, graviditetu i menopauzi, zatim ako je praćen i drugim znacima virilizacije kao što su promena glasa, ćelavljenje i uvećanje klitorisa. Isto tako, hirzutizam koji se naglo razvija ima veći značaj. U svakom slučaju, kad god se radi o bolesniku sa hirzutizmom, treba uvek ispitati funkcionalni status nadbubrega i isključiti tumor odnosno hiperplaziju.

Hirzutizam može biti prouzrokovan i oboljenjima ovarijuma kao što su policisticna degeneracija ovarija Stein-Leventhal-ov sindrom tumori hilusnih ćelija, arrhenoblastom i luteinizacija tekalnih ćelija. Od dijagnostičkih postupaka, kod bolesnika sa hirzutizmom treba na prvom mestu odrediti koncentraciju ketosteroida u mokraći. Od ostalih analiza, mnogo je specifičnija koncentracija testosterona za čije izvođenje ne postoje uvek uslovi što umanjuje njen praktični značaj. Važno je prethodno proveriti da bolesnik nije uzimao medikamente sa androgenim dejstvom ili neke druge lekove, npr. diphenylhydantoin.

Može biti difuzan ili lokalizovan, stečen ili kongenitalan. Pravi hirzutizam u žena je najviše izražen u predelu brade i na gornjoj usni ali se nalazi i na grudima i okolo bradavica. Neophodna su endokrinološka ispitivanja kako bi se dokazalo prekomerno lučenje androgena.

U nekim slučajevima potrebna je supresija androgeno adrenokortikalnog “output”a, što se postiže malim dozama oralno uzetih kortikosteroida, koji deluju inhibitorno na lučenje hipofize. Uspešno se pirmenjuje u nekih žena depilacija voskom.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Rees B. Rees Jr.