Hirzutizam, povećana maljavost

0
684

Povećana telesna maljavost (hirzutizam) pokazuje takođe znatne, u osnovi normalne varijacije koje nastaju na bazi neendokrinih faktora kao što su rasna i porodična pripadnost, genetski činioci itd. Izrazita dlakavost ili hirzutizam međutim, predstavlja jednu od prvih i najvećih smetnji na koje se bolesnice žale i može biti prvi ozbiljan znak tumora. U tom slučaju retko je moguće postići normauzovanje dlakavosti ovih bolesnika, čak i posle odstranjenja tumora.

hirzutizam

Hirzutizam i životno doba

Dijagnostički značaj hirzutizma zavisi od životnog doba u kome se javlja, brzine nastanka i prisustva drugih simptoma. Tako je na primer, sa dijagnostičkog aspekta mnogo važniji hirzutizam osoba koje nisu u pubertetu, graviditetu ili menopauzi, zatim ako je on praćen drugim znacima virilizacije kao što su promena glasa, ćelavljenje i uvećanje klitorisa. Isto tako, hirzutizam koji se naglo razvija ima veći značaj. U svakom slučaju, kad god se radi o bolesniku sa hirzutizmom treba ispitati funkcionalni status nadbubrega i isključiti tumor odnosno hiperplaziju.

Hirzutizam može biti prouzrokovan i oboljenjima ovarijuma kao što su policistična degeneracija ovarija Stein-Leventhal-ov sindrom tumori hilusnih ćelija, arrhenoblastom i luteinizacija tekalnih ćelija. Od dijagnostičkih postupaka kod bolesnika sa hirzutizmom treba na prvom mestu odrediti koncentraciju ketosteroida u mokraći. Od ostalih analiza mnogo je specifičnija koncentracija testosterona za čije izvođenje ne postoje uvek uslovi što umanjuje njen praktični značaj. Važno je prethodno proveriti da bolesnik nije uzimao medikamente sa androgenim dejstvom ili neke druge lekove, npr. diphenylhydantoin.

On može biti difuzan ili lokalizovan, stečen ili kongenitalan. Pravi hirzutizam u žena je najviše izražen u predelu brade i na gornjoj usni ali se nalazi i na grudima i oko bradavica. Neophodna su endokrinološka ispitivanja kako bi se dokazalo prekomerno lučenje androgena.

U nekim slučajevima potrebna je supresija androgeno adrenokortikalnog “outputa” što se postiže malim dozama oralno uzetih kortikosteroida koji deluju inhibitorno na lučenje hipofize. U nekih žena se uspešno pirmenjuje depilacija voskom.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Rees B. Rees Jr.

Popularan pristup problemu (objašnjenja)

Hirzutizam je posledica hormonalnog poremećaja i kod muškarca i kod žene. Kod žene se hirzutizmom smatra pojava maljavosni na mestima koje su karakteristične za muškarce, ispod nosa, na obrazima, bradi, stomaku, nogama … Pored fizičkog poremećaja koji ukazuje na hormonske disfunkcije jajnika i štišaste žleze, on može da izazove ozbiljne psihološke probleme naročito kod mladih devojaka. Može da stvori probleme u fazi sazrevanja seksualnog identiteta.

Hirzutizam je u suštini pitanje lučenja polnih hormona. Javlja se kod onih žena čiji organizam ima povećan nivu muških polnih hormona. U pubertetu se pitanje maljavosti kod čoveka zaokružuje. Od mekih, svetlih dlaka se kod dečaka, često po celom telu formira tvrda, tamna dlaka, dok se taj proces kod devojčica lokalizuje samo na predele karakteristične za žene. Do pojave povećane maljavosti, iz istih ili sličnih razloga, dolazi kod žena u menopauzi.

Stvar može biti posebno složena kada se poremećen nivo polnih hormona pojavi direkno u folikulima. Žena ima hirzutizam, a nivo hormona u krvi je normalan. Dodatne komplikacije u definisanju problema i lečenju nastaju usled različitih reakcija svake osobe posebno na različite nivoe hormona. Isti novi hormona može kod jedne osobe izazvati hirzutizam dok je maljavost druge sasvim normalna za pol kome osoba pripada.