Ordinacija Dr Bojić

0
170

Specijalistička ordinacija za kožne i polne bolesti je osnovana maja 2002 godine. Naš rad baziramo na savremenim dijagnostičkim i terapijskim metodama u okviru dermatovenerologije i savremene medicine uopšte. Temelj rada Ordinacije je zdrava koža i zdravlje u celini. Ordinacija je organizovana kao dijagnostičko-terapijska ustanova koja većinu dijagnostičkih postupaka i lečenja rešava ambulantno, u toku jednog dana.

Ordinacija Dr Bojić, Račkoga 7, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: 011 2766 792
Mobtel: 063 8076 063
Email: office@drbojic.com