Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović, dermatovenerolog

0
951

Radno iskustvo:
1995-1996: lekar na stažu u Kliničkom Centru Srbije
1996-1999: lekar na specijalizaciji iz dermatovenerologije u Klinici za kožne i polne bolesti VMA
1999: specijalista u Klinici za kožne i polne bolesti VMA
2004-2008: Načelnik funkcionalne dijagnostike za kožne i polne bolesti VMA
2008: Načelnik 1. odeljenja i zamenik načelnika Klinike za kožne i polne bolesti VMA

Obrazovanje:
1989-1995: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1995-1997: Poslediplomske studije iz imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1996-1999: Specijalizacija iz dermatovenerologije u Klinici za kožne i polne bolesti VMA

2001. Odbrana magistarske teze: „Određivanje pojedinih parametara eksperimentalno izazvane reakcije kontaktne preosetljivosti kod pacova i njihovo korišćenje u ispitivanju imunomodulatornog efekta laserskog ozračivanja niske snage“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2006. Odbrana doktorske disertacije: „Mutacije i promene ekspresije gena odgovornih za proliferaciju i apoptozu T-limfocita kod obolelih od primarnog kutanog T-ćelijskog limfoma tipa mycosis fungoides“, Vojnomedicinska akademija, Beograd
2005. Internacionalni kurs iz dermoskopije u organizaciji Internacionalnog Društva za dermoskopiju
2009. Međunarodni kurs primene hijaluronske kiseline Restylane u estetskoj dermatologiji
2010. Međunarodni kurs primene hijaluronske kiseline Juvederm i botulinskog toksina u estetskoj dermatologiji

Stipendije i nagrade:
1995-1996: Stipendista Fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Republike Srbije
2001: Stipendija Internacionalnog društva za dermatologiju
2002: Stipendija Evropske akademije za dermatologiju i venerologiju i Škotskog dermatološkog društva
2002: Nagrada Američke akademije za dermatologiju
2003: Nagrada Društva za eksperimentalnu dermatologiju
2004: Nagrada Internacionalnog društva za eksperimentalnu dermatologiju
Diploma i Plaketa Srpskog lekarskog društva

Učešće u projektima:
Rukovodilac projekta: „Učestalost metaboličkog sindroma i subkliničke ateroskleroze kod pacijenata obolelih od psorijaze, i promene njihovih parametara tokom terapije psorijaze» – Vojnomedicinska akademija, Beograd
Član istraživačkog tima: «Primena genskog inženjerstva u humanoj medicini: Genetske alteracije u tumorima kože» – Vojnomedicinska akademija, Beograd

Publikacije:
Objavila više od 50 radova i 11 poglavlja u više udžbenika i monografija
Pogledajte PubMed listing publikacija
Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama
Dermatovenerološka sekcija Srpskog lekarskog društva
Društvo alergologa i kliničkih imunologa Srbije – Odbor za kontaktni dermatitis
Udruženje dermatovenerologa Srbije
Evropska akademija za dermatologiju i venerologiju
Internacionalno udruženje za dermoskopiju
Internacionalno udruženje za teledermatologiju

Posebna interesovanja:
Alergisjke i inflamatorne bolesti kože (atopijski dermatitis, ekcemi, urtikarija, psorijaza), dermoskopija i uklanjanje promena sa kože, estetska dermatologija i primena hemijskih pilinga, botulinskog toksina i hijaluronske kiseline

Strani jezici
Engleski, ruski

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)