Prof. dr Miloš Nikolić, dermatovenerolog

0
1634

Radno iskustvo:
Klinika za pedijatriju Instituta za zaštitu majke i deteta, 1988.
Institut za Dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbija, načelnik Odeljenja za pedijatrijsku dermatologiju od 1998.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni profesor na Katedri za dermatovenerologiju od 2008. godine

Obrazovanje:
Medicinski fakultet u Beogradu, 1986. (nagrađen kao jedan od pet najboljih studenata)
Magistarsku tezu odbranio 1992., a doktorsku disertaciju 1995.
Specijalistički ispit iz dermatovenerologije položio sa odličnim uspehom 1993.

Studijski boravci i stručna usavršavanja:
Univerzitet u Kuopiu, Finska, 1990.
Usavršavanje iz pedijatrijske dermatologije u Bordou, Francuska, 1994.

Učešće u projektima:
“Proučavanje patogeneze nekih genetski uslovljenih dermatoza” saradnik na projektu 1991-1995.
“Poremećaji keratinizacije, intraepidermalne kohezije i dermo-epidermalne adhezije”, saradnik na projektu 1996-2000.
“Patogeneza bolesti vezivnog tkiva”, saradnik na projektu 2001-2005.
“Uticaj egzogenih faktora u indukciji autoantitela i autoimunskih bolesti”, rukovodilac projekta 2006-2010.

Nagrade:
Nagrada Ministarstva za nauku Srbije za objavljene radove u periodu 2002-2003.
Diploma i Plaketa Srpskog lekarskog društva

Publikacije:
Objavio više od 250 radova, koautor udžbenika za studente medicine, napisao veći broj poglavlja u više udžbenika i monografija

Profesionalna članstva:
Član Evropske akademije za dermatologiju i venerologiju od 1991.
Član Naučnog komiteta Mediteranskog udruženja dermatovenerologa od 1997.
Član Izvršnog odbora Evropskog udruženja dečjih dermatologa od 2003.
Počasni član Rumunskog udruženja dermatovenerologa od 2006.

Posebna interesovanja:
Pedijatrijska dermatologija

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)