Endokrinologija Đorđević

0
854

Pogledajte sajtEndokrinologija Đorđević, specijalistička ordinacija iz interne medicine prof. dr Predrag Đorđević i tim konsultanata, eksperata u svojim oblastima. Uvažavajući najnovije preporuke za korišćenje SISTEMATSKIH PREGLEDA radi prevencije oboljenja raznih organa i sistema organa uvodi sledeće postupke: (1) Internistički pregled: Prof. dr Predrag Đorđević, internista, endokrinolog (anamneza-uzimanje podataka od pacijenta; fizički pregled svih organa i sistema organa; određivanje antropometrijskih indeksa; registrovanje EKG; merenje krvnog pritiska; dijagnoza; terapija; (2) Neurološki pregled (konsultanti) (3) Psihijatrijski pregled (konsultanti) (4) Oftalmološki (očni) pregled (konsultanti) (5) Pregled ultrazvukom (konsultanti)

Prof. dr sc. Predrag Đorđević, ordinacija interme medicine, interna medicina, endokrinologije, prevencija i rano otkrivanje šećerne bolesti

Posebno ističemo

Danas u Srbiji od šećerne bolesti boluje 425000 osoba. U Srbiji ne postoje podaci o troškovima lečenja dijabetičara za godinu dana ali prema iskustvima u svetu, ti troškovi su ogromni jer obuhvataju češća bolovanja i radnu nesposobnost, invalidnost koja potiče od komplikacija šećerne bolesti (slepilo, infarkt miokarda, moždani udar, popuštanje funkcije bubrega koja zahteva primenu veštačkog bubrega i drugo).
Danas smo u mogućnosti da rano otkrijemo osobe sa povećanim rizikom za pojavu šećerne bolesti. Takođe, danas smo u mogućnosti da u tih osoba SPREČIMO pojavu šećerne bolesti i time izuzetno pomognemo tim osobama a i celom društvu.

Rezultati tima kojim ja rukovodim u sprečavanju pojave šećerne bolesti su ravni najboljim rezultatima postignutim u svetu, do sada, u Finskoj i SAD. zbog toga pozivamo sve osobe, oba pola, starosti od 40-75 godina da se jave sa uputom za ambulatni pregled koji treba da glasi: endokrinolog Klinički Centar Srbije. Javite se utorkom i sredom (uz telefonsku konsultaciju i drugih dana u nedelji) na Institut za Endokrinologiju, Klinički Centar Srbije, Beograd.

Kontakt podaci:
Medicinski sistem Beograd, Vojvode Stepe 332, Beograd

Telefon: 011 3970 666, 011 3970 999, 011 2661 243
Mobtel: 062 272 200, 069 2661 243,
E-mail: profpredrag@yahoo.com