Prekomerni rast

0
165

Prekomerni rast može da bude ne samo znak oboljenja nekih endokrinih žlezda već isto tako može da predstavlja familijarno ili rasno obeležje odnosno normalnu fiziološku pojavu (na primer period ubraznog rasta za vreme puberteta). U slučaju prevremene pojave puberteta treba videti da li se radi o pravom ranom pubertetu koji nastaje kao posledica oboljenja hipofize ili hipotalamusa ili je u pitanju lažni rani pubertet prouzrokovan hipersekrecijom hormona nadbubrega, ovarijuma odnosno testisa (najčešće usled prisustva tumora).

Ukoliko se ne pristupi blagovremeno lečenju dolazi do prevremenog zatvaranja epifiznih hrskavica što će na kraju imati za posledicu nizak rast takvih osoba.

Eozinofilni tumori hipofize retka se sreću pre puberteta za razliku od adolescentnog doba kada mogu dovesti do gigantizma i uvećanja odnosno proširenja sele turcike sa ispadima vidnog polja.

U slučaju ubrzanog rasta posle zatvaranja epifiznih hrskavica, umesto gigantizma, javlja se akromegalija. Nešto viši rast viđa se i kod evnuha čiji je raspon ruku obično duži od visine tela. Deca dijabetičari često su višeg rasta od druge zdrave dece istog životnog doba.