Dr Dragana Džamić, fizijatar

0
118

Biografija: Magistar medicinskih nauka. Specijalista Fizikalne medicine i Rehabilitacije. Zaposlena u službi Fizijatrije pri Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Učestvovala je na brojnim edukativnim kursevima među kojima se izdvajaju oboljenja i deformiteti lokomotornog sistema. Do sada je publikovala 20 radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih kongresa.

Oblast delatnosti (interesovanja): Primena fizikalnih agenasa i rehabilitacija dece sa urođenim anomalijama, kod pedijatrijskih i hiruruških pacijenata, deformiteti kičme
Rukovodeća funkcija: Šef odeljenja stacionarne fizijatrije
Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama):
Udruženje Fizijatara Srbije SLD

Objavljeni radovi (publikacije):
1. Knezevic T, Petronic I, Nikolic D, Cirovic D, Dzamic D, Pavicevic P. Neurophysiological evaluation of patient with CHARGE syndrome: case report. Balneoclimatologia 2010;34(1):285-288.
2. Cirovic D, Petronic I, Nikolic D, Dzamic D, Lukac M, Krstic Z. Electrotherapy of functional obstipations in children. Proceedings of the 16th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Edizioni Minerva Medica. 2008: 210-212.
3. Cirovic D, Petronic I, Rakic I, Brdar R, Nikolic D, Dzamic D. Rehabilitation protocols in treatment of burn scars in children. Balneoclimatologia. 2008;32 (Supplement 1): 123-128.

Sistematizacija podataka UDKTiršova.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)