Prof. dr Gordana Nikolić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

0
380

Radno iskustvo:
Profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu Magistar I doktor medicine.
Šef Katedre za poslediplomsku nastavu Fizikalne med. u Beogradu.
Profesor Fizikalne med. i Rehab za studente medicine na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Visiting profesor zemalja u okruzenju i Poljskoj (Lodz)
Rukovodilac Službe Fizikalne medicine sa neurofiziologijom na Dečjoj klinici u Beogradu.
Konsultant u timskom radu sa formiranjem postoperativne rehabilitacije kardiohirurških bolesnika na Dedinju i Univerzitetskoj Dečjoj klinici.
Višegodisnji konsultant pri otvaranju i fomiranju rehabilitacionih dečjih centara u banjsko-klimatskim lečilistima Srbije i CG.

Obrazovanje:
Medicinski fakultet u Beogradu. Specijalizacija Fizikalne medicine i rehabilitacije u Beogradu.
Sub specijalizacija iz dečje neurologije u Bgd-u (Prof . Dr Vranješević)
Subspecijalizacija iz Dečje Fizijatrije na Med. Fak. U Bgd-u. Kurs iz Socijalne pedijatrije u Bgdu.
Francuska stipendija CIES u Parizu I Garches-Vaucresson po projektu “ Hendikepirano dete” (Prof. Lacert, Prof Seringe. Prof. Isch).
Studijski boravci u Londonu (Guy~s Hospital i Sick Children’s hospital) sa tečajem iz neurofiziologije I EMG edukacije kod Prof. Payan).
Edukativni seminari u Pešti, Polskoj ,I SAD., sa recipročnom saradnjom stručnjaka.
Uspostavljanje saradnje sa Minhenskom školom za rano otkrivanje Cerebralne paralize (Prof Held)

Publikacije
Objavljeno je preko 200 strucno-naučnih radova u zemlji i inostranstvu kao I učešć u više monografija.

Nagrade i druge aktivnosti
Brojne zahvalnice, plakete i nagrade za unapređenje kako u nastavno-obrazovnom procesu tako i stručnim dostignućima (Medicinski fakultet Beograd, Univerzitetska Dečja klinika, SLD I dr.)
Višegodisnji predsednik Sekcije za Fizikalnu medicinu I Rehabilitaciju SLD.

Posebna interesovanja
EMG ispitivanje perifernog nervnog sistema, dijagnostičke i diferencijalno dijagnostičke distinkcije obolenja nerava i mišića, neuromišićne bolesti, nasledne bolesti, trauma i zapaljenski procesi perifernog nervnog sistema, zapaljenske i degenerativne promene kičme i njenih korenova, nerava.
Zdravo i simptomatski rizično dete-praćenje motornog razvoja

Profesionalna članstva
SLD, IPHMR, MRPHM

Strani jezici
Engleski i francuski

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)