Prof. dr Ivana Petronić-Marković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

0
441

Radno iskustvo:
Šef katedre za Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1985., načelnik je službe za fizijatriju
Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Predavač po pozivu pri Hospital for Sick Children, London, UK.

Obrazovanje:
Medicinski fakultet u Beogradu 1982.godine
Specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabiltacije 1989. godine
Magisterijum na temu ’’Rezultati lečenja PMV stopala’’ 1989. godine
Doktorat na temu Neurofizološka ispitivanja disfunkcije sfinktera, 1994. godine

na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Publikacije:
Objavila je preko 180 stručnih-naučnih radova, publikacija, projekata i knjiga

Stručna usavršavanja u inostranstvu
Usavršavala se na Baylor College, Huston, USA 1989-1990 godine.
Stipendista British Councila za usavršavanje na Great Ormond Street Hospital, London, UK 1986, 1988 godine.

Istraživački projekti:
Od pre dve godine radi na projektu o arteriosklerozi kod dece

Nagrade i druge aktivnosti:
1982 godina Oktobarska nagrada grada Beograda
1990 godina Nagrada službe Fizikalne medicine I rehabilitacije na Baylor College of Medicine, Hjuston, SAD
2011 godina Zlatna Plaketa Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu za JUSAD studiju
2005 godina Šef katedre za Užu specijalizaciju Dečje fizijatrije
2010 godina Delegat Evropskog Borda Fizikalne medicine i rehabilitacije
2010 godina Šef katedre Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Posebna interesovanja
Dečija fizijatrija, Neurofiziološka dijagnostika

Publikacije
Do sada je kao autor ili koautor publikovala preko 200 radova u monografijama, knjigama, domaćim i stranim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih kongresa.

Profesionalna članstva
Član Evropskog borda za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Unije evropskih medicinskih specijalnosti;
Član je Udruženja Fizijatara Srbije,SLD, European Society of Pediatric Surgeons, American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, Mediterranean Burns Forum;
American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation;
European Society of Cardiology;
European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation;
European Paediatric Surgeon’s Association;
International Burns Association;
Spinal Cord Association;
Srpsko Lekarsko Društvo;
Udruženje Pedijatara Srbije

Strani jezici
Engleski jezik

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)