Dr Milan Dokić, ginekolog

0
7593

Dr Milan DokićDr Milan Dokic je rođen 01.12.1965. godine. Medicinski fakultet u Beogradu upisao 1984/85. (1984/85. služio vojni rok). Studije završio u roku: 22.04.1991. god. Srednja ocena sa studija: 9.00 (devet). Ocena iz ginekologije i akušerstva – 10 (deset) Specijalizaciju počeo: 30.12.1992. god. Specijalistički ispit položio: 28.01.1997. god. Ocena na specijalističkom ispitu – odličan. Radi na KGA KCS kao lekar specijalista. Momentalno u funkciji šefa Kabineta za minimalno invazivnu hirurgiju Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

Usavršavanje

Magistrirao – 06.07.2000. god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Tema magistraskog rada: “Značaj neinvazivne sonografije u dijagnostici ektopičnih trudnoća”.

Doktorirao 16.12.2009. god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Tema doktorskog rada: “Indikacije i metodi prekida trudnoće u drugom tromesečju graviditeta”.

Aktivan u edukaciji kolega u oblasti endoskopske hirurgije u ginekologiji. Učestvovao u humanitarnom radu – dobrovoljno radio kao ginekolog u Republici srpskoj u Nevesinju u periodu od 1997. do 2000. godine. Više puta boravio u inostranstvu (Nemačka, SAD, Češka, Engleska, Mađarska) gde je učestvovao na ginekološko-onkološkim skupovima i školama operativnih tehnika u ginekologiji posebno u ginekološkoj onkologiji.

Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.