Dr sc. Vasilije Kusovac, ginekolog

0
918

Dr Vasilije KusovacRiječ human potiče od latinske riječi home, humanus, čovjek i znači čovjekoljublje, čovječije dostojanstvo, plemenitost, milosrđe i ljubav prema ljudima. Dr Kusovac je bio skroman i human čovjek, o čemu govori i podatak da je, po svojoj želji, sahranjen u krugu porodice. Posao ginekologa radio je stručno i savjesno. Nije imao želju da se obogati nego da pomogne porodiljama da rode zdravu djecu i da liječeći ih pomogne oboljelim ženama. O doktoru Kusovcu kao doajenu zdravstva i humanisti, pisao je ugledni crnogorski političar Predrag Sekulić, povodom objavljivanja njegove knjige Zdravstvena zaštita žene u Crnoj Gori. Misli doktora Kusovca kao čovjeka i ljekara objavio je Andrija Raković u “Pobjedi”, 6. novembra 1998. godine.

“Suština je u tome da sam ja (dr Kusovac, prim. aut.) samo odužio svoj dug, radeći po savjesti, rukovodeći se čovjekoljubljem i željom da se približim i pomognem pacijentu. Čovjek mora poštovati neke postulate hrišćanstva. Nikada se ne smije uraditi drugome ono što čovjek ne bi želio da njemu neko uradi, a poštujući starije od sebe, doživjeće poštovanje od mlađih. Uvijek sam govorio mojim đacima i saradnicima: “Kad vam dođe pacijent, doživite ga kao da je neko vaš”.

Prilikom dileme šta u određenim slučajevima da uradim, pored mobilizacije vlastite savjesti i znanja, upitao bih se šta bih uradio da mi je taj pacijent žena, kćerka ili sestra i tako bih postupio. U ljekarskom pristupu pacijentu mora se prevashodno razvijati ljekarski faktor, znanje i iskustvo, jer se samo uz pomoć tehnike ne može ući u dušu čovjeka i ne može se najbolje pomoći bolesniku”.

Vasilije Kusovac je rođen na Cetinju 1929. godine. Studije medicine započeo je u Sarajevu 1948. godine. Za vrijeme Informbiroa isključen je sa Fakulteta. Studije je nastavio u Beogradu gde je diplomirao 1956. godine. Nakon diplomiranja započeo je specijalizaciju ginekologije u Bolnici Danilo I na Cetinju, kod dr Rajka Đurišića*, načelnika Ginekološko-akušerske službe na Cetinju.

Dr Vasilije Kusovac je odbranio doktorsku tezu u Novom Sadu 1982. godine. Tema je bila Razvoj zdravstvene zaštite žena u Crnoj Gori – stanje i perspektive. Disertacija je štampana 1994. godine na preko 300 strane, sa 460 referenci. U ovoj monografiji nalaze se opširni podaci o razvoju zdravstvene zaštite žena u Crnoj Gori, sa imenima ljekara, prvih ginekologa u Crnoj Gori. Ovdje su navedeni podaci o nasilnim pobačajima, ali i o prvim školovanim babicama u Zadru, Beogradu, a kasnije na Cetinju i Podgorici.

Vrijedno je pomena i divljenja koliko je dr Kusovac uložio truda tražeći podatke u Arhivu Crne Gore o ljekarima, ruskim emigrantima koji su širom Crne Gore, od Andrijevice, Rožaja, Pljevalja, Šavnika do Ulcinja i Grahova, unapređivali zdravstvenu zaštitu. Rezultate ovoga istraživanja Kusovac je saopštio na naučnom skupu održanom na Cetinju 4. decembra 1998. godine, posvećenom 125-oj godišnjici izgradnje cetinjske bolnice Danilo I. Taj referat nosi naslov Ruski emigranti, ljekari u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na njihov doprinos u radu Bolnice Danilo I između I i II svjetskog rata. Na početku referata Kusovac sa emotivnom notom kaže:

“Ovaj rad povodom 125 godina Bolnice Danilo I na Cetinju, posvećujem kolegama – izbjeglicama iz strahote, patnje i krvi građanskog rata u Rusiji, koje u lutanju za hljebom, krovom i izgubljenom domovinom put donese u Crnu Goru, da daju svoje medicinsko obrazovanje i znanje stečeno diljem velike Rusije, građanima prethodnim ratovima izmučene i poratno, hvala Bogu, samo privremeno izgubljene Crne Gore. Poseban pijetet i sjećanje iskazujem liku i djelu prof. dr Vsevolda Novikova koji hiruršku slavu Bolnice prenese širom stručne javnosti evropskih zemalja”. Kusovac uz ime i prezime 45 ruskih ljekara daje podatke o tome gdje su rođeni, kada su i gdje završili studije, na kojem su medicinskom fakultetu diplomirali. Referat o ruskim ljekarima, emigrantima, objavljen je u Zborniku radova iz istorije crnogorskog saniteta, Cetinje, 1998. Kusovac završava riječima: “Ruski emigranti – ljekari u Crnoj Gori, došavši putevima svoje nesreće – dali su značajni doprinos razvoju zdravstvene kuture i medicine i umjesto zaključka, neka ostane zapisano još jedno veliko hvala”.

Zaštita žene u Crnoj Gori

Osvrt na monografiju dr Kusovca o zaštiti žene u Crnoj Gori može da posluži kao podsticaj da se uporedi život žene u Crnoj Gori u prošlosti sa ponašanjem ženi u sadašnjosti u porodici, radnom mjestu i društvu.

*Dr Rajko Đurišić (1917-1974), specijalizirao je ginekološko-akušersku službu u Zagrebu i Osijeku, a bio je na usavršavanju u Parizu i Pragu. Dr Đurišić se intenzivno na Cetinju bavio ispitivanjem i liječenjem ženskog steriliteta. Tu je tradiciju nastavio dr Kusovac.

Dr Vasilije Kusovac je preminuo 2013. godine na Cetinju.

Službena biografija i reference

Prim. dr sc. Vasilije Vaso Kusovac rođen je 15. maja 1929. godine na Cetinju. Osnovnu školu i Gimnaziju je završio na Cetinju. Studije medicine započeo je u Sarajevu, a nastavio ih u Beogradu i diplomirao 1956. godine. Nakon diplomiranja započeo je specijalizaciju iz Ginekologije i akušerstva 1957. godine, i završio je u Beogradu 1962. godine. Zvanje primarijusa je dobio 1962. godine. Doktorirao je 1992. godine u Novom Sadu na temu: Razvoj zdravstvene zaštite žena u Crnoj Gori – stanje i perspektive. Doktorska disertacija štampana mu je 1994. godine, na 333 strane, sa 460 referenci. U ovoj monografiji nalaze se opširni podaci o razvoju zdravstvene zaštite žena u Crnoj Gori, sa imenima ljekara, prvih ginekologa u Crnoj Gori. Ovdje su navedeni podaci o nasilnim pobačajima, ali i o prvim školovanim babicama u Zadru, Beogradu, a kasnije i na Cetinju i u Podgorici. Osvrt na monografiju dr Kusovca može da posluži kao podsticaj da se uporedi život žene u Crnoj Gori u prošlosti sa ponašanjem žena u sadašnjosti, bilo u porodici, ili na radnom mjestu i u društvu.

Vrijedno je pomena i divljenja koliko je dr Kusovac uložio truda tražeći podatke u Arhivu Crne Gore o ljekarima, ruskim emigrantima koji su širom Crne Gore, od Andrijevice, Rožaja do Pljevalja, Šavnika do Ulcinja i Grahova, unapeđivalil zdravstvenu zaštitu. Rezultate ovog istraživanja Kusovac je saopštio na naučnom skupu održanom na Cetinju 4. Decembra 1998. godine, posvećenom 125-oj godišnjici izgradnje bolnice „Danilo I“ na Cetinju. Taj referat nosi naslov „Ruski emigranti-ljekari u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na njihov doprinos u radu bolnice ‘Danilo I’ između I i II svjetskog rata“.

Objavio je preko devedeset stručnih i naučnih radova u periodičnim publikacijama u oblasti medicine. Bio je član Predsjedništva UGOJ-a u doba SFRJ, i predsjednik Ginekološko-akušerske sekcije Društva ljekara Crne Gore, kao i dugogodišnji naučni saradnik Medicinskog instituta Univerziteta Crne Gore. Dobitnik je najveće republičke nagrade – Trinaestojulske i najveceg republičkog priznanja u zdravstvu – plaketa dr-a Petra Miljanića.

Zenit u svome razvoju Ginekološko-akušerska služba postigla je u doba rukovođenja ovog vrsnog humaniste i ljekara. Dr Kusovac, kao ginekolog i dugogodišnji načelnik Ginekološko-akušerskog odjeljenja u Bolnici na Cetinju, prisustvovao je rođenju više od 20.000 beba. Pored toga što je bio i ostao visoko cijenjen i uvažavan od svojih kolega i pacijenata, nesebično je prenosio svoje bogato iskustvo na mlađe kolege. Rijetko se može pohvaliti ljekar u našoj Republici koji je edukovao toliko mladih kadrova.Penzionisan je u Septembru 1995. godine kao načelnik Ginekološko-akušerskog odjeljenja Opšte bolnice „Danilo I“.

Svoju privrženost profesiji i etički stav, kao ljekar, istakao je riječima: „Ja sam pacijentima uvijek bio dužan, jer ako je neko vezao svoje zdravlje za moju ljekarsku intervenciju, to mi je predstavljalo veliku čast. Radeći svoj posao po savjesti, nastojao sam da odužim taj dug.“

Dane u penziji je provodio aktivno, uvijek u službi kako svojih bližnjih, tako i svih onih kojima je potrebna pomoć. Njegova okrenutost i posvećenost porodici, kao osnovnoj životnoj vodilji, oslikava se u riječima posvete njegove monografije koja slovi – Prošlosti, sadašnjosti i budućnosti moje porodice posvećujem ovaj rad. Upokojio se 18.04.2013. godine, u 84. godini života, okružen porodicom.

Knjige:

1. KUSOVAC, Vasilije M.Zdravstvena zaštita žena u Crnoj Gori : studija o razvoju kroz vjekove do današnjih dana. – Nikšić: Unirex; Beograd: Medicinska knjiga, 1994. (Biblioteka Medicinska nauka), ISBN 86-427-0414-4
2. KUSOVAC, Vasilije M. (ur.). Zbornik radova iz istorije crnogorskog saniteta: (naučni skup održan na Cetinju 4. decembra 1998. god.) / [redakcioni odbor Vasilije Kusovac … [et al.]. – Cetinje : “BolnicaDanilo I”, 1998.

Članci:

3. KUSOVAC, Vasilije. Prilog proučavanju intraperitonealnih krvavljenja ovarijalnog porijekla kod negravidnih žena. Medicinski zapisi, 1960, 10, 35-41.
4. KUSOVAC, Vasilije. Intraperitonealna krvavljenja genitalnog porijekla. 1962, 12, 227-234.
5. KUSOVAC, Vasilije. Redak slučaj torzije hidrosalpinksa. – Beograd: [Srpsko lekarsko društvo], 1962, 863-865.
6. KUSOVAC, Vasilije. Rehabilitacija u ginekologiji i akušerstvu sa posebnim osvrtom na inflamatorna oboljenja. Medicinski zapisi, 1963, 13, 35-41.
7. KUSOVAC, Vasilije. Korporalni carski rez i ruptura materice. Medicinski zapisi, 1963, 14, 67-69.
8. KUSOVAC, Vasilije. Medikamentozno vođenje porođaja. Medicinski zapisi, 1964, 15, 54-60.
9. KUSOVAC, Vasilije. Psihogeni faktor u ginekologiji i akušerstvu. Medicinski zapisi, 1966, 19, 135-143.
10. KUSOVAC, Vasilije. Trudnoća i putovanje. Pobjeda, XXIV/1967, 2622, 10
11. KUSOVAC, Vasilije. Naša iskustva sa histerosalpingografijama kod atipičnih krvarenja u ginekologiji. Medicinski zapisi, 1969, 22, 51-58.
12. KUSOVAC, Vasilije. Prilog proučavanju mollae hydatidosae i chorionepithelioma. Medicinski zapisi, 1970, 23, 97-102.
13. KUSOVAC, Vasilije. Cerviksna trudnoća, mola i početni horionepiteliom. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, C- 1972, 3, 429-434.
14. KUSOVAC, V., VUKOVIĆ, D., DARMANOVIĆ, B. Radna sposobnost kod benignih i malignih tumora u ginekologiji. Medicinski zapisi, 1973, 26, 143-147.
15. KUSOVAC, Vasilije. Proslava stogodišnjice osnivanja Bolnice “Danilo I” na Cetinju. Medicinski zapisi, 1974, 28, 91-94.
16. KUSOVAC, Vasilije. Simultana ekstra i intrauterina trudnoća. Medicinski zapisi, 1976, 31/32, 235-238.
17. KUSOVAC, Vasilije, VUKIĆ Milutin, VUJANOVIĆ Savo, SIMANIĆ Šćepan, VUJANOVIĆ Milivoje, VUJOVIĆ Miodrag, LOPIČIĆ Branka. Fibramiom uterusa, hidrotoraks ascites – operacijom fibromioma. Jugoslovenska ginekologija i opstetricija, IX/1980, 57-60.
18. VUKIĆ, M., KUSOVAC, V., LOPIČIĆ, B. Rupture uterusa na našem porodilištu za poslednjih 30 godina (1951-1980.godina). Medicinski zapisi, 1982, 38, 331-334.
19. KUSOVAC, V., VUKIĆ, M., VUJANOVIĆ, M., VUJANOVIĆ, S., LOPIČIĆ, B. Akutni abdomen u ginekologiji i akušerstvu – osvrt na ekstremno urgentna stanja na našem materijalu. Medicinski zapisi, 1982, 38, 335-338.
20. KUSOVAC, V., TODOROVIĆ, M., IVANOVIĆ, Ž., MIJOVIĆ, M., PETRIČEVIĆ, B., VUKIĆ, M. Osvrt na organizaciju i pružanje akušerske pomoći u toku zemljotresa 1979. Godine na područjima Cetinja, Bara i Kotora. Medicinski zapisi, 1982, 38, 171-177.
21. KUSOVAC, V., MILOŠEVIĆ, V., KULIŠ, M.i dr. Krukenberg-ov metastazni tumor ovarijuma u jedne bolesnice. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, CXI/1983, 3, 363-365.
22. LOPIČIĆ, Branka[et al.].Dispanzer za žene u Cetinju i operativni razvoj do kraja XX vijeka. U: Zbornik radova / VIII kongres ljekara Crne Gore, Titograd, 5-7. X 1989. – Titograd: Društvo ljekara SR Crne Gore, 1989. – str. 63-66.
23. LOPIČIĆ, Branka[et al.].Operativni zahvati kod starijih osoba na materijalu ginekološko akušerskog odjeljenja u Cetinju . U: Zbornik radova / VIII kongres ljekara Crne Gore, Titograd, 5-7. X 1989. – Titograd : Društvo ljekara SR Crne Gore, 1989. – str. 545-547.
24. KUSOVAC, Vasilije[et al.]. Stanje i perspektive razvoja zdravstvene zaštite žena do kraja XX vijeka. U: Zbornik radova / VIII kongres ljekara Crne Gore, Titograd, 5-7. X 1989. – Titograd : Društvo ljekara SR Crne Gore, 1989. – str. 28-39.
25. KUSOVAC, Vasilije M.Prvi ginekolozi i akušeri na sadašnjoj teritoriji Crne Gore. U: Zbornik radova / XXXV Ginekološko-akušerska nedelja [Srpskog lekarskog društva], Beograd, 16. i 17. maj 1991. godine. – Beograd: [Srpsko lekarsko društvo, Ginekološko-akušerska sekcija], 1991. – str. 393-396.
26. BERIĆ, Berislav M.; KUSOVAC, Vasilije. Magistri opstetricije na tlu današnje Jugoslavije (1763-1914) . U: Zbornik radova / XXXVII ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 27. i 28. maj 1993. godine. – Beograd : Srpsko lekarsko društvo, Ginekološko-akušerska sekcija, 1993. – str. 362-367.
27. KUSOVAC, V., Knežević M., Mihajlović V.Primjena interferentnih struja u kompleksnom liječenju ginekoloških oboljenja – 1993. U: Medicinski zapisi. – ISSN 0419-7747. – 42, 46, str. 65-67.
28. KUSOVAC, Vasilije. Zdravstvena zaštita žena u Crnoj Gori između I i II Svjetskog rata (1918-1941). U: Zbornik radova / XXXVIII ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd 2. i 3. juni, 1994. godine. – Beograd : Srpsko lekarsko društvo, Ginekološko-akušerska sekcija, 1994. – str. 434-443.
29. RADULOVIĆ, Jelena; KUSOVAC, Vasilije. Apsentizam žene i neke socijalno-ekonomske karakteristike. U: Medicinski zapisi. – ISSN 0419-7747. – God. 43, br. 47 (decembar 1994), str. 77-82.
30. KUSOVAC, Vasilije M.Ruski emigranti – ljekari u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na njihov doprinos u radu Bolnice “Danilo I” između I i II svjetskog rata. U: Zbornik radova iz istorije crnogorskog saniteta / [redakcioni odbor Vasilije Kusovac … [et al.]. – Cetinje: Bolnica “Danilo I”, 1998. – Str. 71-83.
31. KUSOVAC, Vasilije. 125 godina Bolnice “Danilo I”. U: Zbornik radova iz istorije crnogorskog saniteta / [redakcioni odbor Vasilije Kusovac … [et al.]. – Cetinje: Bolnica “Danilo I”, 1998. – Str. 11-21.
32. KUSOVAC, Vasilije M.Zdrastvene funkcije u vrijeme dinastije Petrović – Njegoš. – Podgorica: CANU, Naučni skupovi, knj. 60, 2002. – Str. [303]-319;
33. KUSOVAC, Vasilije M.Natalitet u Crnoj Gori u svjetlu strukturnih i drugih promjena poslije drugog svjetskog rata. U: Demografska kretanja i populacioni problemi u Crnoj Gori / urednik Petar Vlahović. – Podgorica: CANU, 2006. – (Naučni skupovi; knj. 74. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 29). – ISBN 86-7215-175-5. – Str. 347-360.
34. KUSOVAC, Vasilije M.Sanitet na Cetinju između dva rata. U: Matica. – ISSN 1450-9059. – God. 8, br. 31 (2007), str. 395-404.
35. KUSOVAC, Vasilije M.Zdravstvene prilike u Crnoj Gori u toku drugog svjetskog rata. U: Matica. – ISSN 1450-9059. – God. 10, br. 37/38 (2009), str. 379-408.
36. KUSOVAC, Vasilije.Prim. dr Aleksandar-Saša Gladović : In memoriam . U: Pobjeda. – ISSN 0350-4379. – God. 65, br. 15559 (2. april 2009), str. 6.