Ass. dr Darko Antić, internista, hematolog

0
1490

Radno iskustvo:
Šef intenzivne nege Limfoma centra Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije
Asistent na katedri Interna medicina Medicinskog fakulteta u Beogradu

Obrazovanje:
Medicinski fakultet u Beogradu, 2001.
Magistar medicinskih nauka, 2004.
Specijalista interne medicine, 2006.
Subspecijalista hematolog, 2009.
Doktor medicinskih nauka, 2010.

Publikacije:
Autor je i koautor u preko 120 naučnih radova i nekoliko poglavlja u knjigama

Nagrade i druge aktivnosti:
Pobednik na konkursu „Klinička iskustva u lečenju od nekontrolisanog krvarenja aktiviranim rekombinantnim faktorom VII (rVIIa)“ u Beogradu 2008.godine.
Nagrada za najbolji istraživački rad na Petom sastanku mladih istraživača o hroničnoj limfocitnoj leukemiji (5th Young Investigators meeting on CLL) u Kelnu 2010.godine

Posebna interesovanja:
Limfoproliferativne bolesti
Poremećaji hemostaze

Profesionalna članstva:
Srpsko lekarsko društvo
Srpska limfomska grupa
Evropsko udruženje hematologa

Strani jezici:
Engleski

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)