Dr Goran Milivojević, internista, hematolog

0
555

Radno iskustvo:
1986. – 1987. – Smederevska bolnica, obavljao posao sekretara smederevske podružnice Srpskog lekarskog društva
Od januara 1988. – Klinički centar Srbije, Klinika za hematologija.
Do sada više puta boravio u inostranstvu u svojstvu visiting doktora:
1983. – Jerusalim, Šaretov Institut za rak,
1996. i 1997. – Lajnekova bolnica, Pariz
2004. – Klivlendska bolnica, USA

Obrazovanje:
1984. – Medicinski fakultet u Beogradu.

U toku studija dobio dve prve nagrade za rad iz eksperimentalne medicine kao i jednu nagradu za najbolji rad iz kliničke medicine.
1994. – Položen specijalistički ispit iz interne medicine, kao i usmeni magistarski ispit iz endokriniologije i usmeni subspecijalistički ispit iz hematologije

Publikacije:
Objavio preko 70 radova, što sažetaka sa domaćih , stranih kongresa kao i radova in extenso kao prvi autor i koautor.

Profesinalna članstva:
Bio član uredjivačkog odbora stručnog časopisa JAMA, kasnije “Medicina moderna”.

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)