Prof. dr Ivo Elezović, internista, hematolog

0
1391

Radno iskustvo:
Institut za hematologiju Kliničkog Centra Srbije od 1977. godine, načelnik II odeljenja za leukemije
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni profesor na katedri interne medicine

Obrazovanje:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1974. godine
Magisterijum na temu ‘’Von Willebrandov faktor trombocita u dijabetes melitusu’’
Doktorat na temu ‘’Fibrinoliza u akutnoj leukemiji’’ odbranio u Londonu, St. Bartholomew Hospital and Royal Free Haemophilia Centre 1994. godine

Publikacije i istraživački projekti:
Autor je i koautor na preko 480 naučnih radova i nekoliko poglavlja u knjigama
Učesnik je 5 istraživačkih projekata iz oblasti hematopoetskih ćelija i trombofilija
Učesnik je 5 kliničkih studija iz oblasti terapije u hematologiji
Pogledajte PubMed listing publikacija

Usavršavanja u inostranstvu:
Royal Free Hospital Haemophilia Centre, London, Engleska, 1985.
ElingHospital, London, Engleska, 1985.
Regional Blood Transfusion Centre Brentwood, Engleska, 1985.

Posebna interesovanja:
Poremećaji faktora koagulacije, funkcija trombocita i fibrinoliza, hemofilije, trombofilije, molekularni markeri aktivirane hemostaze

Profesionalna članstva:
Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva od 2004.
Predsednik za Srbiju i Crnu Goru Mediteranske lige za borbu protiv tromboembolijske bolesti od 2004.
Evropsko udruženje hematologa od 2005.
Međunarodno udruženje za trombozu i hemostazu od 2007.
Predsednik društva hematologa Srbije od 2007.
Svetska federacija za hemofiliju od 2008.

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)