Prof. dr sc. Bela Balint, transfuziolog, hematolog

0
498

Rođen 26.07.1952.
2007.- Subspecijalista-hematologije
1997.- Doktor medicinskih nauka
1984.- Magistar medicinskih nauka
1983.- Specijalista transfuziologije
1978.- Medicinski fakultet

Kretanje u službi

2006.- Načelnik Odeljenja za hemoterapiju i aferezno lečenje
2005.- Profesor, redovni
2002.- Profesor, vanredni


1997.- Docent
1996.- Načelnik Odseka za hemoprodukte
1987.- Asistent
1984.- Lekar specijalista u Odeljenju za imunohematologiju
1983.- Specijalista transfuziologije
Stipendije i nagrade

2007.- Prva nagrada za naučnoistraživački projekat VS
2007.- Prva nagrada za naučnoistraživački rad SLD
2005.- Povelja za uzorno i nadprosečno izvršavanje dužnosti iz oblasti odbrane i bezbednosti
2002.- Povelja SLD
2001.- Cvijićeva medalja za izuzetna lična ostvarenja u oblasti prirodnih i medicinskih nauka
1997.- Plaketa SLD
Stručna usavršavanja

2000.- Imunomagnetna selekcija MYH, Budimpesta
1996.- Afereza, transplantacija MYH, London
Predmeti edukacije

2003.- ESTM (Evropska asocijacija za transfuzijsku medicinu) – predavač
2003.- Član Naučnog komiteta XIV kongresa Evropskog udruženja za hemaferezu i interdisciplinarnu medicinu, Prag
2001.- ESTM (Evropska asocijacija za transfuzijsku medicinu) – predavač
1982-1990.- Odabrana poglavlja iz transfuziologije, Beograd – predavač
Projekti:

2005-2007. godine, “Prikupljanje i kriokonzervacija matičnih ćelija i trombocita “, VMA
2005-2007. godine, “Eksperimentalna i klinička ispitivanja hematopoeznog sistema”, Ministarstvo za nauku Srbije
2005-2007. godine, “Regulacija hematopoeze i biološki aktivni molekuli”, Ministarstvo za nauku Srbije
Članstva

Od 2007. godine. EBMT (Evropsko udruženje za transplantaciju EBMT)
Od 1996. Godine. ICBT (Internationalno udruženje za transfuzijsku medicinu)
Od 1982. godine.- SLD (Srpsko Lekarsko Društvo – Sekcija za transfuziologiju)
Stručni radovi i knjige

NAUČNE KNjIGE I MONOGRAFIJE

Radović M, Balint B. Intervencije za smanjenje upotrebe homologne transfuzije. Beograd: Udruženje ART, 1995.
Radović M, Taseski J, Balint B. Funkcija eritrocita u transportu kiseonika i ugljen dioksida. Beograd: Udruženje ART Jugoslavije, 1996.
Gligorović V, Balint B, Čalija B. Osnovi kliničke transfuziologije. Urgentna i elektivna hemoterapija hemobioloških poremećaja. Beograd: ZTK Srbije, 1996.
Taseski J, Balint B, Matković D. Sindrom masivne transfuzije. Beograd: Udruženje ART Jugoslavije, 1997.
Taseski J, Balint B. Transfuzijski transmisivne bolesti. Beograd: Udruženje ART Jugoslavije, 1998.
Balint B. Hemomodulatorni mehanizmi i terapijski pristupi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; 1999.
Vučelić D, Gligorović V, Balint B, Mirić M. Interferoni – mesto i uloga u citokinskoj mreži i terapijska primena. Beograd: M-G Marketing; 2000.
Balint B, Taseski J. Terapijska primena hemoprodukata i njihovih alternativa kod poremećaja hemostaze. Beograd: Udruženje ART Jugoslavije, 2001.
Balint B. Od hemoterapije do hemomodulacije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; 2001.
Balint B. Principi intenzivne hemoterapije. Beograd: GŠ-SCG i VMA; 2004.
Balint B, Todorović M, Ostojić G, Urošević I. Hemobiologija i terapijska primena eritrocita – od dogmi do savremenih pristupa.
VMA