Interna medicina i kardiologija Dr Mali

0
234

Ono po čemu se ordinacija razlikuje od velikog broja postojećih privatnih ustanova je činjenica da bazira na ličnom radu vlasnika koji stoga snosi i punu odgovornost za pacijenta tokom celog procesa lečenja, ali i kasnije. Naravno pored savremenih metoda kao sto su Holter dijagnostika i širok spektar ultrazvučnih pregleda sa kolor doplerom, u radu ordinacije se koristi i uslužna dijagnostika odgovarajućih ustanova – laboratorija, rentgen kabineta i dijagnostičkih centara sa kojima ordinacija ima višegodišnju, proverenu saradnju. Ukoliko se ispostavi da nema uslova za lečenje pacijenta van stacionarne ustanove, on dobija odgovarajuću informaciju, a po potrebi i hitan bolnički uput kako bi se lečenje nastavilo u njegovom najboljem interesu. Pregledi se obavljaju, kako u ordinaciji tako i u kroz kućne posete uz obavezan prethodni telefonski dogovor.

Interna medicina i kardiologija Dr Mali, Grčka 86, 22305 Stari Banovci, Srbija
(Autoput Beograd – Novi Sad, prvo skretanje posle Batajnice, Novi Banovci, zatim Stari Banovci, oko 20 km od Beograda)

Telefon: 022 351 695
Mobtel: 064 1161 525
E-mail: sayono@ptt.rs