Poliklinika InterTim

0
35

Poliklinika InterTim je osnovana u januaru 2004. godine. Osnovna ideja je bila da se bolesniku na jednom mestu pruži kompletna usluga iz domena interne medicine kroz usku saradnju izabranog tima lekara specijalista interne medicine različitih subspecijalnosti.To je bio razlog da poliklinika inicijalno zaživi kao internistička ordinacija.

Poliklinika Intertim
Beograd, Svetog Save 41
Telefon: 011 3447 488, 2453 824
Faks: 011 3447 488
Mobtel: 063 8106 103
Email: rajkohrvacevic@open.telekom.rs