Prof. dr Aleksandra Perić-Popadić, alergolog, imunolog

0
342

Radno iskustvo:
Institut za alergologiju i imunologiju Kliničkog Centra Srbije – odeljenje za sistemske vaskulitise i medikamentoznu alergiju od 1989., šef intenzivne jedinice od 2000.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docent na katedri interne medicine od novembra 2008.
Izabrana za vanrednog profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2014.

Obrazovanje:
Medicinski fakultet u Beogradu završila je 1986.
Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 1995.

Magistarski rad iz imunologije sa temom “Kliničko morfološka korelacija u bolesnika sa lupus nefritisom” 1998.
Doktorska disertacija iz alergologije i kliničke imunologije na temu ‘’Alergijski riniti i bronhijalna astma” 2004.

Publikacije:
Autor i koautor u preko 170 naučnih radova
Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva i aktivnosti:
Član je Srpskog lekarskog društva od kraja studija, kao i član Evropske akademije za alergologiju i imunologiju od 1997.godine
Član je Upravnog odbora Sekcije za alergologiju i imunologiju SLD

Stručno usavršavanje i studijski boravci:
Bila je učesnik većeg broja domaćih i međunarodnih skupova i kongresa
Imunološka škola pod okriljem EAACI (Palić 2001, Sofija 2001.godine)
U više navrata držala predavanja po pozivu, a takođe učestvovala kao predavač u Stremljenjima i novinama u medicini, kao i predavač u okviru alergološko-imunološke Sekcije SLD.

Nagrade i priznanja:
Dobitnik diplome SLD za aktivno učešće u radu Sekcije

Posebna interesovanja:
Astma, alergijski rhinitis

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)