Prof. dr Vesna Tomić – Spirić, internista, alergolog

0
297

Radno iskustvo:
Klinički Centar Srbije, Klinika za alergologiju i imunologiju od 1990. godine, načelnik dijagnostičko-polikliničkog odeljenja
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docent je na katedri interne medicine od 2008.
Izabrana za vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2014.

Obrazovanje:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1988. godine
Specijalizacija iz interne medicine, 1995. godine.

Subspecijalizacija iz alergologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2002. godine
Magisterijum iz epidemiologije iz oblasti astme, 1993. godine
Doktorat iz oblasti alergologije i imunologije (’’Ispitivanje faktora rizika i kvaliteta života kod bolesnika sa bronhijalnom astmom’’) odbranila je 2001. godine

Publikacije:
Objavila je preko 100 naučnih radova štampanih u internacionalnim i nacionalnim časopisima kao i u knjigama i priručnicima
Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva i dodatne aktivnosti:
Evropska akademija za Alergologiju i imunologiju (EAACI) od 1992.
Udruženje alergologa i imunologa Srbije; Srpsko lekarsko društvo
Udruženje za Astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća

Istraživački projekti:
Učesnik većeg broja domaćih i međunarodnih skupova i kongresa, edukacionih kurseva i letnjih škola iz oblasti alergologije i imunologije.
Saradnik u projektu Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije
»Kliničko-epidemioloska istrazivanja poremećaja zdravlja od značaja za nacionalnu
Patologiju, 2006- 2010.
Saradnik u projektu « Faktori rizika za nastanak nekih vodećih uzroka obolevanja i umiranja u Srbiji« Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, 2002- 2005.
Project: Health Risk from Environmental Pollution Levels in Urban Systems, Ministry of Science and Technological Development, Republic of Serbia
Bila učesnik u otvorenoj multicentričnoj studiji »Procena kliničke efikasnosti zafirlukasta (Accolate) kod simptomatskih bolesnika sa blagom i srednje teškom astmom« ( glavni istraživač prof. dr Vesna Bošnjak Petrović), koja je sprovedena 2001. godine u saradnji sa farmaceutskom kućom Astra Zeneka
U toku 2003 godine, u okviru saradnje Instituta za alergologiju i imunologiju sa Institutom za virusologiju i imunologiju “Torlak”, bila član tima angažovanog u ispitivanju kvaliteta ekstrakata alergena (grinja i polena)

Međunarodna saradnja:
U okviru izrade upitnika za ispitivanje kvaliteta života obolelih od bronhijalneastme ostvarena saradnja sa Prof E. Juniper, Univerzitet Ontario, Kanada, 1998-2001.Učešće u radu Workshop Product line DST (Diagnostic Science & Technology GmbH, Germany) za brze alergološke testove, 2005.

Posebna interesovanja:
Respiratorne alergijske bolesti, rinitis, astma, alergen specifična imunoterapija, medikamentozna alergija

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)