Dr Slađana Backović, internista, kardiolog

0
414

Obrazovanje:
Radno iskustvo:
Stručna usavršavanja:
Profesionlana članstva:
Naučni i stručni radovi:
Posebna intresovanja:
Publikacije:
Posebna intresovanja:
Nagrade:

Kad nam šaljete biografiju, molimo po navedenom rasporedu:

Dr Backović Zaposlena u KBC Dr Dragiša Mišović. Čeka se biografija.