Mr sc. dr Đinan Al-Tawil, internista, kardiolog-venolog

0
561

Školovanje:
1984-88 Srednja Medicinska škola, Banjaluka
1988-91 Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci, BiH
1991 Medicinski fakultet Univerzitet u Sarajevu, BiH
1992-94 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

1995-2001 Liječnički staž na internom odjelu, volonterski rad tokom godinu dana, a potom specijalizacija iz interne medicine

12.07.2000. Položen specijalistički ispit iz interne medicine
1995-1997 Post-diplomski studij, Javno zdravstvo, Univerzitet u Sarajevu

25.06.2002. Odbranjen magistarski rad na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu s temom: “Ispitivanje rizika pušenja na remodelaciju lijevog ventrikula iza akutnog infarkta miokarda”,
mentor prof.dr.A.Arslanagić

28.12.2004. Odobren projekat doktorske disertacije pod naslovom: Ehokardiografski, biohemijski i patohistološki parametri u procjeni i kardioprotektivnog efekta lovastatina u eksperimentalnom modelu kardiomiopatije izazvane adriamicinom kod štakora
Mentor:Prof.dr.E.Nakaš

Klinička edukacija:
1995-2001. Volonterski rad, potom specijalizacija iz interne medicine,
Državna bolnica “Sarajevo”

Avgust, 1997. Odjel za invazivnu dijagnostiku, kardiološko odjeljenje
Columbia-Hopital de la Tour, Ženeva, Švajcarska

Novembar, Decembar, 1997. Obuka iz ehokardiografije, u sklopu post-diplomskog studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Klinici za kardiovaskularne bolesti, Kliničkog centra “Rebro”, mentor prof.dr.I..Čikeš, te na Kardiološkom odjelu, Opće bolnice “Sv.duh”, Zagreb, R.Hrvatska

Semptembar, Oktobar, 1999. Obuka iz stres i transezofagealne ehokardiografije (5sedmica)
Laboratorij za elektrofiziologiju srca, dvije sedmice Invazivna kardiologija, jedna sedmica Institut za kliničku i eksperimantalnu medicinu (IKEM), Prag, Češka Republika
Decembar, 1999. Odjel za invazivnu dijagnostiku, kardiološko odjeljenje
Columbia-Hopital de la Tour, Ženeva, Švajcarska
Januar, februar, mart

2001. Odjel invazivne kardiologije, IKEM, Prag, Češka Republika
Obuka iz invazivne kardiologije, mentori prof.V.Stanek i dr.M.Želizko
Septembar, 2001,

KCU Skoplje Odjel invazivne kardiologije, Klinika za kardiovaskularne bolesti
pod mentorstvom prof.Lj.Petrovskog
Maj, 2003. Post-diplomska škola ultrazvuka abdomena, KCU Tuzla, mentor prof.dr.B.Mirić
Mart, 2004 7th Prague international workshop on catheter ablation with live demonstrations: Atrial fibrillation-state of the art of pulmonary veins isolation
IKEM, Prag, Češka republika

2005. član Američkog kardiološkog udruženja
2005. Kurs iz nuklearne kardiologije u Evropskoj kardiološkoj školi u Nici
2004-2006. Subspecijalizacija iz kardiologije na KCU Sarajevo i KCU Tuzla
2008g Edukacija iz multi-slice CT-angiografije-GE seminar u Minhenu
2008g Edukacija iz MSCT-a, GE seminar u Mostaru
2009g Edukacija iz koronarnog MSCT-a, Barcelona, kurs Siemensa
2009g Evropska kardiološka škola, Nica, Francuska, kurs iz CT koronarografije i scintigrafije srca

2010 MSCT-koronarografija, GE seminar,Beč
2010 MSCT-koronarografija, Siemens seminar, Beč
2011 MSCT koronarografija, GE seminar, Pariz
2011 MSCT koronarografija , Siemens seminar, Pariz
2011, decembar Obuka i licenciranje za endovenozni radio-frekventni tretman, Antwerpen (EVRFT)

2012, februar Obuka iz endovenskog laserskog i radiofrekventnog tretmana vena, Enschede, Holandija

2012, mart Obuka i licenciranje za endovenski laserski tretman vena i kapilara, s Biolitec aparatom, 1470nm, Burbach, Njemačka

(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)