Kontakt podaci

medicina.rs: Beograd, Ljutice Bogdana 2, Srbija
Telefon: 011 3670 221
Mobtel: 064 12 22 112
E-mail: administrator@vujovic.com
concept Technologies, Beograd, Obilićev venac 3, Srbija
Telefon: 011 3670 221
Mobtel: 063 317 571 /direktor/

Podaci o preduzeću:
Privatno preduzeće za proizvodnju i pružanje usluga iz oblasti računarske tehnologije,
Concept, Društvo sa ograničenom odgovornošću

PIB: 100037766
Šifra delatnosti: 72300
Matični broj: 17064223
Tekući račun: 260-0016010000120-49

Administracija:

Velimir Pivić, software eng, direktor
Mobtel: 063 317 571

Dr Stanko Đorđević, dipl. ing. el, savetnik direktora
Dr Branka Kovačević, lekar specijalista, savetnik direktora

Vojislav Pavić, software eng, direktor softvera
Mobtel: 060 7263 623; E-mail: vpavic@vpavic.com

Predrag Vujović, dipl. ing. maš, CEO, Internet odeljenje
Mobtel: 064 1222 112; E-mail: info@vujovic.com

Dragan Spasovski, ing. Sales manager
Mobtel: 064 1222 112;

Radno vreme:
Radnim danom i subotom:

Uprava, Pivić: 10.00 – 15.00 h
Komercijala: 09.00 – 19.00 h
Internet, Vujović: 09.00 – 19.00 h

Molimo vas da se pridržavate navedenog rasporeda!