Dr Miljan Mihajlović, neurohirurg

0
3152

Biografija: Miljan Hranislava Mihajlović, Prim. dr sci. med. Specijalista neurohirurgije, Dr Miljan Mihajlović rođen je 27.10.1967 g. u Kosovskoj Mitrovici. Osnovnu i srednju školu završio je u Leposaviću sa odličnim uspehom za koji je nagrađen Vukovim diplomama. Na Medicinskom fakultetu u Prištini diplomirao je juna 1993.g. Magistarsku tezu iz oblasti neurohirurgije odbranio je 27.11. 2002.g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Mentor Prof. Dr Miloš Janićijević. Tema: Značaj hirurškog lečenja hroničnih subduralnih hematoma kod odraslih. Specijalistični ispit iz neurohirurgije položio je 23.10. 2003.g. sa odličnim uspehom. Od marta 2003 g. zaposlen je u Univerzitetskoj Dečjoj Klinici u Beogradu. U okviru stručnog usavršavanja Dr Miljan Mihajlović boravio je u Institutu za neurohirurgiju u Debreciinu ( Mađarska), u aprilu 2010. g. gde je stekao sertifikat o kompetentnosti izvođenja ventrikuloskopskih operacija.

Maja 2010. g. učestvovao je na internacionalnom workshop-u posvećenom hidrocefalusu u Neuchatel-u (Švajcarska). 27.04. 2013. g. odlukom ministarstva zdravlja republike Srbije dobio je zvanje Primarijus. 12. 05. 2013. g. proglašen je počasnim građaninom opštine Leposavić. Doktorsku disertaciju sa temom „Problemi hirurškog lečenja hidrocefalusa kod prevremeno rođene dece”. Mentor Prof.dr Branislav Nestorović odbranio je 12.07.2013.g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Oktobra 2013. učestvovao je na međunarodnom simpozijumu posvećenom hidrocefalusu u Nici (Francuska). Autor je više radova u domaćim i stranim naučnim i stručnim časopisima.

Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama):
– Evropska asocijacija neurohirurga
– Udruženje Neurohirurga jugoistočne Evrope SEENS
– Sekcija za neurohirurgiju SLD
– Sekcija za dečiju hirurgiju SLD

Oblast delatnosti (interesovanja):
1. Hirurgija kraniosinostoza
2. Hirurgija hidrocefalusa
3. Hirurgija kičmenog stuba
4. Neurotrauma
Naučno-istraživačka delatnost (oblast naučnoistraživačkog rada):
Magistarske i doktorske studije iz neurohirurgije

Najznačajniji radovi su:
1. Surgical Treatment Problems of Hydrocephalus Caused by Spontaneus Intraventricular Hemorrhage in Prematurely Born Children (Article)Autori Mihajlovic Miljan H Bogosavljevic Vojislav Nikolic Igor M Mrdak Milan B Repac Nikola R Scepanovic Vuk D Nestorovic Branislav D Tasic Goran M InfoTURKISH NEUROSURGERY, (2013), vol. 23 br. 5, str. 593-599
2. Application of the Ommaya Reservoir in the Treatment of Hydrocephalus in Prematurely Born Children: Correlation with Animal Results (Article)Autori Mihajlovic Miljan H Mrdak Milan B Radlovic Vladimir N Nikolic Igor M Rakic Miodrag L Repac Nikola R Antunovic Vaso Janicijevic Aleksandar M Scepanovic Vuk D Tasic Goran M Ducic Sinisa InfoSRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO, (2013), vol. 141 br. 1-2, str. 8-12
3. Asymptomatic Perforation of Large Bowel and Urinary Bladder as a Complication of Ventriculoperitoneal Shunt: Report of Two Cases (Article)Autori Mihajlovic Miljan H Tasic Goran M Raicevic Mirjana M Mrdak Milan B Petrovic Bojana Radlovic Vladimir N InfoSRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO, (2012), vol. 140 br. 3-4, str. 211-215
4. Growing skull fracture
Mihajlović Miljan H., Nikolić Igor M., Raičević Mirjana M.
Vojnosanitetski pregled, 2006 63(8):761-764
5. Comparative Analysis of the Animal Model and Results of the Clinical Research of the Aneurysm Inclination Angle as the Predisposing Factor for the Occurrence of Rupture (Article)Autori Nikolic Igor M Tasic Goran M Antunovic Vaso Rakic Miodrag L Mihajlovic Miljan H Jokovic Milos B Stojisavljevic Miodrag Kojic Zvezdana Z Radlovic Vladimir N Djurovic Branko M Ducic Sinisa InfoSRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO, (2013), vol. 141 br. 3-4, str. 150-154

Sistematizacija podataka UDK Tiršova.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)