Prim. dr Milorad Branković, neurohirurg

0
537

Radno iskustvo:
1977. Obavljen lekarski staž i položen stručni ispit
1978. – 1981. Volontersko specijaliziranje iz neurohirurgije kao i rad na mestu profesora srednje škole (VII gimnazija, Upravna škola)
1981. – 2011. Stalni radni odnos u KBC Zemun, Neurohirurška služba (Šef odelenja opšte neurohirurgije od 1994. god.)
Višegodišnji stručni saradnih zdravstvenih centara u Valjevu, Loznici i Sremskoj Mitrovici

Obrazovanje:
1997. Zvanje Naučnog saradnika Medicinskog fakulteta u Beogradu

1995. Zvanje Primarijusa
1992. Titula Doktora medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (“Uticaj stereotaksičkih subkortikalnih električnih stimulacija i elektrolitičkih lezija na ponašanje”)
1988. Titula Magistra medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (“Efekat razaranja nekih subkortikalnih struktura na nastanak generalizovane penicilinske epilepsije)
1982. Specijalistički ispit iz neurohirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1976. Završen Medicinski fakultet u Beogradu
1972. Završen Stomatološki fakultet u Beogradu

Stručna usavršavanja:
1989. Edukacija iz oblasti primene lasera u neurohirurgiji (Zagreb)
1987, 1988. Usavršavanje iz oblasti tumora mozga (London, National Hospital, Department of Neurosurgery)
Redovno učestvovanje na nacionalnim i povremeno na međunarodnim kongresima iz oblasti neurohirurgije, kao i na neurohirurškim sekcijama Srpskog lekarskog društva

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)