Prof. dr Branislav Antić, neurohirurg

0
533

Radno iskustvo:
Vojnomedicinska akademija u Beogradu od 1983. godine, načelnik I odeljenja Klinike za neurohirgiju

Obrazovanje:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1981.
Specijalizacija iz neurohirurgije na Vojnomedicinskoj akademiji 1988.
Doktorat iz neurohirurgije na temu » Indikacija za lečenje trigeminalne neuralgije mikrovaskularnom dekompresijom« 1994

Stručno usavršavanje u inostranstvu i studijski boravci:

Brisel: Lečenje hroničnog bola spinalnom stimulacijom, 2005.
Univerzitetski centar Keln: Minimalno invazivna neurohirurgija, 2004.
Centar za neuronauke Severne Engleske (Newcastle): Spinalni tumori, 1997.
Klinički centar Ljubljana: Cerebrovaskularna hirurgija, 1989.

Profesionalna članstva:
Svetska federacija neurohirurških udruženja od 2000.
Evropska Asocijacija neurohirurga od 2000.
Udruženje neurohirurga Srbije i Srpskog lekarskog društva od 1991.

Publikacije:
Preko 120 stručnih naučnih radova, autor ili koautor u pet knjiga
Pogledajte PubMed listing publikacija

Istraživanja i projekti:
Projekat o kraniocerebralnim povredama i projekat o terapiji hroničnog bola

Strani jezici:
Engleski i ruski

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)