Histaminska (Hortonova) cephalgia

0
87

Histaminska cefalgia se karakteriše iznenadnim napadom jakog unilateralnog bola. Bol je kratkotrajan i iznenadno se prekida. Udruženi znaci uključuju crvenilo oka, suzenje, rinorea, zapušenost nozdrva, otok temporalnih krvnih sudova na promenama zahvaćenoj strani i dilatacija krvnih sudova u predelu bola.

Glabovolja zahvata predeo orbite, šireći se do slepoočnice, nosa, gornje čeljusti i vrata. Tipični napadi mogu se izazvati malom količinom histamin difosfata. Napadi se najčešće javljaju za vreme spavanja.

Za postavljanje dijagnoze služi i pozitivni histaminski test: subkutano se injicira 0.35 ml koncentrovanog rastvora histamin difosfata (2.75 mg/ml) i nastupa tipična glavobolja u roku od 20-40 minuta u osetljivih osoba.

Preventivne mere

U isprečavanju vaskularne glavobolje koristan je methysergid maleate (UML-491, Sansert). Prosečna dnevna doza iznosi 4-8 mg, najbolje 2 mg uz svaki obrok. Ovaj lek je kontraindikovan u graviditetu, kod postojanja perifernog vaskularnog oboljenja i arterioskleroze.

Lečenje

Subkutana injekcija 1 mg histaminske baze (u rastvoru histamin difosfata) može reprodukovati napade. Horton je zbog toga preporučio senzibilaciju na histamin, otpočinjujući sa histamin disulfatom, 0.25 ml dva puta dnevno i povećavajući svaku dozu za 0.05 ml dok se ne da 1 ml. Tek posle se daje doza za održavanje dejstva leka od 1 ml 1-3 puta nedeljno

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Joseph G. Chusid