Kinetoza

0
55

Kinetoza je jedno akutno oboljenje koje se karakteriše anoreksijom, nauzeom, vrtoglavicom i povraćanjem. Osnovni faktori u etiologiji su vizuelni, kinestetički i psihološki. Fiziološki je vestibulam aparat zahvaćen promenama.

Preventivne mere

Preventivni postupci su često korisni. Napade koji se javljaju kod bolesti pokreta je teško uspešno lečiti.

A. Smatra se da su antihistaminici korisni. Dknenhydrinat (Dramamine) ili diphenylhidramin hydrochlorid (Benadryl) se daje 50-100 mg 4 puta dnevno.
B. Meclizin hydrochlorid (Bonine), daje se 50 mg svakih 6-12 časova i smatra se lekom sa dugim dejstvom.
C. Cyclizin hydrochlorid (Marezine) koristan je i daje se per oralno ili intramuskularno u dozi od 50 mg svakih 4-6 časova.
D. Parasimpatični depresori, sami ili u kombinaciji sa blagim sedativima: scopolamin hydrobromid ili atropin sulfat, 0.2-0.4 mg svakih 3-6 časova.
E. Umerena sedacija: Phenobarbital, pomaže u sprečavanju napada u dozi od 15-
30 mg svakih 3-6 časova.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Joseph G. Chusid