Ortostatična hipotenzija (Posturalna hipotenzija)

0
285

Nesvestice se javlja kada bolesnik zauzme uspravan položaj. Ovaj tip sinkope se karak-teriše ponovljenim napadima nesvestice udruženim sa iznenadnim padom arterijskog krvnog pritiska kada bolesnik ustane. Faktori koji doprinose prepoznavanju jesu prolongiran oporavak i ležanje, idiopatske promene refleksa za održavanje organizma u izvesnom položaju, simpatektomija, periferna venska staza, kronična zabrinutost i upotreba antihipertenzivnih lekova.

Lečenje se usmerava, ako je to moguće, na osnovne uzroke. Ukloniti ili smanjiti dozu hipotenzivnih lekova. Upozoriti bolesnika na suviše brzo menjanje položaja iz sedećeg ili ležećeg položaja. Ako postoji ptoza abdomena preporučuje se nošenje pojasa. Korisne su i elastične čarape. Može se pokušati i sa primenom vazokonstriktornih lekova, ali obično ne pomažu.

Ephedrin sulfat se daje i do 75 mg dnevno. Fludrocortison acetat se preporučuje u dozi od 0.1 mg ili i više.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Joseph G. Chusid