Sinkopa karotidnog sinusa

0
432

Bolesnici koji pate od napada sinkope karotidnog sinusa obično u anamnezama daju podatke o nesvestici koja je između napada udružena sa vrtoglavicom i izgovorom pojedinačnih reci. Postoji i konačno odnos između napada i iznenadnog okretanja ili podizanja glave ili nošenja tesnog okovratnika.

Dijagnoza se, obično, potvrđuje izazivanjem napada čvrstim pritiskom i masažom karotidnog sinusa u trajanju od 10-20 sekundi. Upozorenje: Karotidni sinus stimulirati na vreme. Obratiti pažnju na stimulaciju sinusa u starijih bolesnika. Ovim postupkom pojačavaju se i cerebrovaskularni poremećaji.
Poznato je da se javljaju tri tipa sinkope karotidnog sinusa:

(1) vagalni tip (najčešće) viđa se u starijih bolesnika. Pritiskom na karotidni sinus usporava se srčana akcija. Ovo se može ukloniti injekcijom atropin sulfata, 1 mg intravenski;
(2) vazomotorni ili depresorni tip se javlja daleko češće u mlađih osoba. Pritisak na karotidni sinus dovodi do pada krvnog pritiska, a može se ukloniti injekcijom 0.5 ml epinephrina rastvorenog u 1:1000, ali atropin sulfat nema dejstva u ovom slučaju;
(3) kod cerebralnog tipa pritisak na karotidni sinus nema uticaja na srčanu akciju kao ni na krvni pritisak, pa prema tome nije od uticaja na reflekse ni primena epinephrina ili atropina. Održava se direktan cerebralni efekat.

Lečenje

Kada god je to moguće korigiraju se sve promene. Eliminisati sve emocionalne probleme i zabraniti nošenje tesnih okovratnika. U teškim slučajevima potrebna je i denervacija sinusa. Lokalna anestezija karotidnih sinusa otklanja sve tipove sinkope karotidnog sinusa.

A. Vagusni tip: daje se atropin sulfat, 0.4-0.6 mg 3-4 puta dnevno (ili ako je potrebno i više) i obično otklanja napade. Ephedrin sulfat se daje 25 mg sa phenobarbitolom, 15 mg 3-4 puta dnevno, ili amphetamin sulfat, 5-10 mg.
B. Vazomotorni tip: obično spreče atakephedrin i phenobarbiton.
C. Cerebralni tip: lekovi ne pomažu.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Joseph G. Chusid