Sinkopa nastala zbog oslabljene cirkulacije u mozgu

0
63

Oslabljena cirkulacija mozga može da dovede do sinkopalnih napada. Sinkope udružene sa prolaznim fokalnim neurološkim nalazima sreću se u starijih bolesnika koji boluju od arteriosklerotičnog cerebrovaskularnog oboljenja.

I vrtoglavica se javlja posle sinkope praćena odsečnim pokretima glave i to u bolesnika koji su skoro doživeli povredu glave. Svetlucanja i povremeno sinkopa javljaju se kod migrene udružene sa smanjenim kranijalnim arterijskim protokom krvi. Javlja se i tip sinkope udružen sa hipersenzitivnošću karotidnog sinusa sa snažnim padom krvnog pritiska a samim tim i smanjenom, cirkulacijom u mozgu. U nekih bolesnika koji imaju tumore mozga ili vaskularne poremećaje, javljaju se nekada sinkopalne epizode koje su u odnosu sa dislokacijom, povećanjem ili smanjenjem kranijalne cirkulacije.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Joseph G. Chusid