Sinkopa uzrokovana kardiovaskularnim promenama

0
40

Sinkopa nastala zbog cerebralne anoksije a ova zbog privremenog pada cardiac outputa može da dovede do StokesAdamsovog sindroma, infarkta miokarda, pulmonalne embolije i napada paroksizmalne tahikardije.

Javlja se i u drugim tipovima oboljenja srca (aortna stenoza i tetralogia Fallot). Sinkopa se javlja i sa “cijanotičnom krizom” (niska saturacija kiseonikom arterijske krvi i mali cardiac output).

Lečenje se sastoji u korekciji osnovne nepravilnosti.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Joseph G. Chusid