Sinkopa nastala zbog metaboličkih poremećaja

0
47

U nekih tipova sinkope, smanjen metabolizam u mozgu može da bude najznačajniji faktor.

Ove promene uključuju:
(1) anoksemiju, kao u bolesnika sa kongenitalnim srčanim oboljenjem
(2) teške, hronične iz-nurujuće anemije

(3) hipoglikemija, kao u labilnih dijabetičara posle prekomernog napora, ili gubitka apetita posle uzimanja inzulina
(4) acidoza, kao u nekih bolesnika koji boluju od diabetes mellitusa, a nisu pod kontrolom
(5) intoksikacija lekom, kao npr. barbituratima
(6) akutni alkoholizam
(7) hiperventilacija sa udruženom respiratornom alkalozom i tetanijom.

Ako je ikada moguće potrebno je lečiti glavni uzrok. Svest se može povratiti ako bolesnik diše u papirnatu kesu, zadržavanjem disanja il ordiniranjem 5-10% CO2 sa kiseonikom putem maske. Ponovni napadi hiperventilacionog sindroma upozoravaju da u obzir dolazi konsultacija psihijatra.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Joseph G. Chusid