Vrtoglavica

0
43

Termin vrtoglavica se upotrebljava kako bi se iskazale subjektivna senzacija rotatornog pokreta, ili osobe ili njene okoline i umešnu sposobnost orijentacije tela u odnosu na objekte koji ga okružuju.

Vrtoglavica, vertigo se, uglavnom, nalazi u bolesti koje su zahvatile labirint, vestibularni deo 8-og kranijalnog živca i njegovog jezgra ili spojeva. Pravi vertigo se, obično, manifestuje nisiagmusom, padom na jednu stranu i poremećenim reakcijama na testove vestibularne funkcije. Među mnogobrojnim uzrocima su Meniereovi sindromi; akutni labirintitis; organsko oštećenje mozga koje je zahvatilo vestibularni nerv, njegove organske završetke ili spojeve, ili cerebellum; i hemijska intoksikacija ili intoksikacija lekom.

Lečenje se zasniva na postavljanju prave dijagnoze osnovnih promena.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Joseph G. Chusid