Dr Aleksandar Plašić, psihijatar

0
479

Radno iskustvo:
Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Dispanzer za zavisnike od droga, od 1998.

Obrazovanje:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998.godine
Specijalizacija iz psihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2005. godine. Student Doktorskih akademskih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, smer neuronauke

Publikacije:
Autor i koautor više naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima

Priručnici: Sve o savetovalištu za bolesti zavisnosti (Stručni tim savetovališta za psihoaktivne supstance i organizacija službi)

Druge aktivnosti:
Predavač u edukativnim i preventivnim programima o bolestima zavisnosti

Profesionalna članstva:
Član Društva adiktologa Srbije

Posebna interesovanja:
Bolesti zavisnosti (opijatska zavisnost, alkoholizam, tabletomanije…), anksiozni poremećaji, poremećaji raspoloženja

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)