Dr Biljana Kohen, neuropsihijatar

0
457

Radno iskustvo:
Predsednik Udruzenja “Epilepsija grupa – Doktori za podrsku, Srbija”, od 2011.
Privatna neuropsihijatrijska ordinacija za decu i omladinu “DR KOHEN”, od 1994. Godine
Konsultant u Bolnici Bel Medic, od 2009.
Konsultant u Privatnom Beogradskom Klinickom Bolnickom centru, od 2010 – 2012. godine.
Klinika za neurologiju I psihijatriju za decu I omladinu 1988-1994
Bolnica za cerebrovaskularne bolesti Sveti Sava u Beogradu 1986-1988g

Obrazovanje:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1980. godine
Postdiplomske studije iz psihoterapije u Zagrebu 1984. godine

Specijalizacija iz neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1986. Godine
Završila edukaciju Klinička neurofiziologija /EEG i VEP/, Klinika za neurologiju i psihiijariju za decu i omladinu, Beograd 1988. godine

Dodatne edukacije:
Kontinuirana medicinska edukacija iz dečije neurologije, neurofiziologije i dečije
epileptologije i epileptologije odraslih, Medicinski fakultet u Beogradu od 2003.
Kontinuirana medicinska edukacija Eurepa- teaching course od 2003.
Kontinuirana medicinska edukacija Medscape WebMD Health, New York USA 2009.

Članstva i seminari:
Asocijacija za borbu protiv epilepsije
Publikacije i učešća na kongresima i seminarima
Brojna učešća iz oblasti dečije neurologije i dečije epileptologije

Posebna interesovanja
Decije epilepsije, Migrena kod dece i odraslih

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)