Dr Jelena Krstić, psihijatar

0
681

Radno iskustvo:
Od 2003. – Bolnica za psihijatriju KBC “Dr Dragiša Mišović”, Dedinje

Obrazovanje:
Medicinski fakultet u Beogradu, diplomirala 1996.godine
Specijalizirala psihijatriju na Vojnomedicinskoj Akademiji 2002.god.
Student doktorskih studija iz oblasti neuronauke, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet
Institut za mentalno zdravlje u Beogradu 1999. – 2001. Edukativni seminar iz “Osnova psihodinamskog savetovanja i psihoterapije odraslih’’

Publikacije:
Autor i koautor u više stručnih i naučnih radova

Profesionalna članstva:
Član Evropskog udruženje neuronauka (Federation of European Neurosciences-FENS)

Stručna usavršavanja:
1999. – 2001. Edukativni seminar iz “Osnova psihodinamskog savetovanja i psihoterapije odraslih”, Institut za mentalno zdravlje u Beogradu

Posebna intersovanja:
Terapija anksioznih poremećaja, depresije, kriznih stanja, neurotskih, sa stresom povezanih i psihosomatskih poremećaja

Strani jezici
Engleski

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)