Dr sc. Zoran Rakić, psihijatar, seksolog

0
1488

Klinički rad u KBC Dragiša Mišović od 1972. do 2005.g .

Načelnik Odelenja za psihoterapiju KBC “Dragiša Mišović” od 1985.g. do.1998.g.

Prvi doktorat u Srbiji iz oblasti seksulanih disfunkcija (1985.g.)

Član Beogradskog tima za poremećej rodnog identiteta i promenu pola od 1989.g.

Naučni saradnik Medicinskog fakulteta u oblasti polnog ponašanja od 1993.g.

Inicijator osnivanja Intersekcijskog odbora za medicinsku seksologiju “Aleksandar Kostić” Srpskog lekarskog društva, osnovanog 2006.g.

Autor je knjiga iz oblasti seksulnih disfunkcija i poremećaja rodnog identiteta, kao i brojnih naučnih radova kod nas i u inostranstvu.

Saradanik ordinacije Polimedic od 1995.g.