Prim. dr Nedeljko Bjelica, neuropsihijatar

0
826

Radno iskustvo:
Zaposlen na VMA kao odeljenski psihijatar na Klinici za psihijatriju od 1991.

Obrazovanje:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1979.
Specijalzacija iz neuropsihijatrije na VMA u Beogradu 1990.

Stručno usavršavanje i edukacija:
Kratka dinamski orjentisana psihoterapija u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu 1992.- 1994.
Grupna analiza snova 1993.-1995.
Kurs dobre kliničke prakse 1996.

Edukacija iz psihofarmakoterapije 2004.-2005.

Publikacije:
Oko 50 stručnih radova i koautor 2 knjige
Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva:
Evropska asocijacija psihijatara od 1997.
Udruženje psihijatara Srbije od 2007.

Posebna interesovanja:
Lečenje psihotičnih poremećaja, afektivnih psihoza, stanja straha i panike, ratni psihotraumatizam, poremećaja izazvanih stresom, bolesti zavisnosti i seksualni poremećaji

Strani jezici
Ruski

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)