Prim. mr sc. dr Dragomir Popović, neuropsihijatar

0
380

1973. završio Medicinski fakultet u Novom Sadu
1979/81. završio postdiplomske studije u Zagrebu tema “Socijalna psihijatrija, alkoholizam i druge ovisnosti”
1981. završio specijalizaciju iz neuropsihijatrije u Beogradu
1984. odbranio magistarski rad na temu promene nastale u porodičnim ulogama tokom bolesti alkoholizma
1984. stekao zvanje primarijusa
1981/82. načelnik odelenja za alkoholizam u neuropsihijatrijskoj bolnici Vršac uveo modifikaciju ekosistemske terapije osnovao specijalizovani dispanzer za alkoholizam.
1982/83. pri dispanzeru za mentalno zdravlje Zemun osniva savetovaliste za alkoholizam i klub lečenih alkoholičara


1984. vodi Centar za porodičnu terapiju alkoholizma pri Institutu za mentalno zdravlje
1984/88. aktivno participirao u edukaciji iz porodične terapije u Londonu-Tavistoc Clinic
1995 radi kao načelnik u Zavodu za bolesti zavisnosti formira tzv. Ekosistemski pristup kako u alkohologiji tako i u narkologiji koje i danas vodi aktivno vodi programe za edukaciju iz prevencije bolesti zavisnosti (neke programe je sam formirao)