Prof. dr Vladimir Diligenski, neuropsihijatar

0
2991

Radno iskustvo:
Kliničko bolnički centar Dr Dragiša Mišović od 1978.
Internacionalni fakultet u Subotici, vanredni profesor na katedri za psihologiju, na predmetinma Opšta i specijalna psihipatologija i Psihofarmakologija od 2008.

Obrazovanje:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1976.
Specijalizacija iz psihijatrije u Kliničkom centru Srbije 1982.
Subspecijalizacija iz Konsultativne psihijatrije na Harvard Univerzitetu, Boston, USA 1989.
Doktorat na temu Preoperativne i postoperativne psihičke promene kod pacijentkinja sa histerektomijom’, na Ginekološko-akušerskoj klinici u Beogradu 1988.

Stručna usavršavanja u inostranstvu:
Tromesečno usavršavanje iz metodologije istraživanja, London, 1985.

Dodatne edukacije:
Sertifikat iz autogenog treninga 1989.
Međunarodni sertifikat za EBMR (tehnike za posttraumatski stresni događaj) 2007.

Publikacije:
Objavio je preko 50 naučnih radova u domaćim i internacionalnim časopisima iz oblasti psihijatrije

Istraživački projekti:
Učestvovao je u preko 20 međunarodnih projekata iz psihofarmakologije

Profesionalna članstva:
Član je Svetskog udruženja za klinička istraživanja (ACRP)
Član je Američke psihijatrijske asocijacije (APA)

Posebna interesovanja:
Anksiozni i panični poremećaj, psihofarmakologija

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)