Obaveštenje

Molim vas da imate u vidu sledeće: Tekstovi koje budete čitali na stranicama, odgovor su na vaše pretrage ili su linkovi koje ste dobili na Guglu. One nisu niti mogu biti zamena za pregled lekara ili njegovu živu, stručnu reč. Naš cilj je da vam pomognemo da se upoznate sa problemom, odnosno, da upoznate “protivnika”. Neću upotrebiti reč neprijatelj zato što sam u potpunom saglasju sa narodnom izrekom, nikad se ne zna zašto je nešto dobro.

Pošto ste na našem portalu, znači da imate problem. Vi ili neko do koga vam je stalo. Što bolje budete upoznali svoju dijagnozu, lakše ćete pratiti savete lekara. Tekstovi su pažljivo birani, često iz više naučnih i stručnih izvora.

Poglavlja, dermatologija, gastroenterologija, ginekologija, kardiologija, neurologija, oftalmologija, otorinolaringologija … su deljena po stranama ali se na svakoj strani nalazi veći broj dijagnoza. To omogućava posetiocima koji su navikli da pretragu vrše po tekstu funkcijom brouzera ctrl + f, da pretragu obavljaju lakše i efikasnije.

Preduzeće concept Technologies /mojlekar.com; medicina.rs/ ne može biti odgovorno za eventualne greške u bazi podataka ili postovima, bilo da su one samo slovne ili čak koncepcijske, kao ni za eventualne štete nastale njenim korišćenjem.

Baza podataka je medjutim vrlo pažljivo projektovana i ažurirana, pa do sada u svakodnevnom radu lekari koji je koriste, kroz upotrebu našeg softvera, nisu imali primedbi. Bićemo zahvali na svakoj stručnoj kritici koja nam bude upućena i naravno, odmah ćemo je uvažiti.

Predrag Vujović dipl. ing. maš – CONCEPT CEO


Bez želje da se ovde bavimo političkim temama, smatramo za potrebno da pružimo jedno objašnjenje svim gradjanima koji pripadaju srpskom govornom području. Svima koji srpski jezik govore ili ga razumeju.

Promena političkog sistema koja je verovatno bila neminovna, postavlja gradjanina /korisnika zdravstvenih usluga/ u potpuno novu poziciju. Prema Ustavu SFRJ i SR Srbije, briga o zdravlju ljudi /nekada se to zvalo briga o narodnom zdravlju/ bila je obaveza države. Zbog toga je teret lečenja svih onih koji su svojim nemarom ili nekom svojom slabošću, izazvali kod sebe bolesno stanje, preuzimala država. To je jednostavno bila njena Ustavna obaveza. Posredno je društvo, preko Ustava priznavalo deo krivice za nastalo stanje.

Današnja i svaka buduća država, svaka ona koja se prilagodjava novom društveno-političkom uredjenju, neće preuzimati takvu Ustavnu obavezu. Briga o zdravlju ustavno će biti definisana kao briga svakoga pojedinca za sopstveno zdravlje.

Tako će pušači samostalno finansirati lečenje od raka pluća, alkoholičari se više neće lečiti od ciroze jetre na račun socijalnog osiguranja, narkomani i kockari će morati da plate psihijatra, kao i ugroženi supružnici. Moglo bi mnogo ovakvih primera da se navede, nadamo se da je i ovoliko dovoljno da se shvati nastala situacija. Svi smo već dobro osetili šta se dešava u domenu stomatološke zdravstvene zaštite.

Zato smo odlučili da gradjanima i zdravstvenim radnicima poklonimo bazu podataka koja sadrži opise bolesti, elemente dijagnoza i diferencijalnih dijagnoza, načina lečenja… smatrajući da se nova manje povoljna ustavna pozicija budućeg bolesnika može delimično popraviti povećanjem stepena zdravstvenog obrazovanja gradjana.

Očekujemo da će i zdravstvenim radnicima ova baza podataka biti korisna da lekše i brže obavljaju svoj posao, s obzirom da će sadržaj baze činiti opisi i procene vrhunskih svetskih autoriteta.

Naravno, ovo je pionirski posao pa se ne može niti izbliza proceniti kada će baza podataka biti popunjena do nivoa da može dati doprinos postavljenim ciljevima.