Doc. dr Ivan Marković, onkohirurg

0
51

Docent Beogradskog univerziteta, Medicinskog fakulteta
Doktor medicinskih nauka
Direktor klinike za Onkološku hirurgiju IORS

Oblast rada:

Hirugija endorkinih organa (štitasta, paraštitaste i nadbubrežne žlezde), dojke, tumora kože i mekih tkiva, melanoma kože.

Mesto rada:
Klinika za onkološku hirurgiju KCS, Služba hirurgije, Odeljenje za endokrinu hirurgiju i hirurgiju glave i vrata

Biografija sa sajta MS Beograd