Amigren (Nomigren)

0
2241

Sastav

Jedna film tableta sadrži:

Aktivni sastojci:

Propifenazon 200,00 mg
Kofein 80,00 mg
Kamilofin hlorid 25,00 mg
Mekloksamin citrat 20,00 mg
Ergotamintartcrat 0,75 mg

Neaktivni sastojci:

Kukuruznis krob, krospovidon, talk, magnezijum stearat, želatin, bezvodni, koloidni silicijum dioksid, crveni oksid gvožđa, laktoza, titan dioksid, polimemi-metakrilat, polisorbat 20, makrogol 6000, natrijum citrat.

Dejstvo

Preparat Amigren je kombinovani analgetik koji se koristi za simptomatsku terapiju migrene. Aktivni sastojci reparata Amigrena ispoljavaju sledeća dejstva:

Ergotamin tartarat je selektivni antagonist/parcijalni agonist serotoni- nskih receptora (5-HT 1 A, 5-HT 1B, 5-HT 1 D i 5-HT 1F, a delimično i 5-HT2). Pored toga, ergotamin je parcijalni agonist alfa-adrenergičkih receptora krvnih sudova, a antagonist ovih receptora u drugim organima.

Parcijalno agonistički efekat ergotamina na alfa-adrenergičke receptore i serotoninske receptore na krvnim sudovima ima za posledicu vazokonstrikciju u različtim tkivima i organima (na periferiji i u CNS).

Vazokonstriktorni efekat ergotamina na krvne sudove u centralnom nervnom sistemu koristi se za terapiju akutnih napada migrene.

Propifenazon pripada grupi pirazolonskih analgetika. Kofein je centralni stimulator Pretpostavlja se da poboljšava resorpciju ergotamina iz GIT-A. Međutim, stimulantni efekat kofeina na CNS može izazvati nesanicu i produženje migrenskih napada ili povratne glavobolje, ukoliko bolesnik ne poštuje pravila za primenu preparata Amigren.

Kamilofin hlorid i Mekloksamin citrat su antiholinergiČki spazmolitici sa antihistaminskim i antiserotoninskim dejstvom. Sastojci su preparata Amigren da smanje ili otklone prateće periferne simptome migrene kao što su nauzea, povraćanje i bolovi u trbuhu. Ove antiholinergičke supstancije koriste se i za otklanjanje bolova nastalih usled mišićnih spazama. Ergotamin tartarat se sporo i nekompletno resorbuje iz GIT-a. Metaboliše se u jetri (više od 90% primenjene doze), a izlučuje se preko digestivnog trakta, putem žuči. Kofein se vrlo brzo resorbuje iz GIT-a. Vrlo brzo se metaboliše u jetri; više od 25 metabolita izlučuje se putem bubrega. Propifenazon se brzo i kompletno resorbuje iz GIT-a; a izlučuje putem bubrega. Kamilofin i mekloksamin se, takođe, dobro resorbuju iz GIT-a, i izlučuju preko bubrega.

Indikacije

Akutni napadi klasične migrene i drugih oblika migrene koji su rezistentni na druge analgetike.

Doziranje i način primene

Jedna tableta na početku napada migrene. Posle 30 minuta primeniti Vi do 1 tablete. Ovu dozu ponoviti posle 30 minuta ako je potrebno. Maksimalna doza preparata Amigren iznosi 4 tablete u toku 24 časa. Preparat se srne ponovo primeniti posle pauze od najmanje 4 dana. Maksimalna doza preparata Amigren u toku sedmice ne srne biti veća od 8 tableta. Ovakvu šemu doziranja preparata AMIGREN treba primeniti samo dva puta u toku mesec dana. Preparat Amigren se ne primenjuje deci.

Predoziranjei lečenje

Znaci predoziranja preparata Amigrena (ergotizam) su: povraćanje, slabost, mišićna ukočenost, tinitus, bol i cijanoza ekstremiteta (uz smanjenje ili potpuno odsustvo pulsa u ekstremitetima), hipertenzija ili hipotenzija, pospanost, stupor, koma, konvulzije i šok. Lečenje trovanja sastoji se u ispiranju želuca ukoliko nije prošlo više od 2 časa od uzimanja leka i ako je otrovani u svesnom stanju. Ispiranje se obavlja uz dodatak medicinskog uglja. Ako postoji vazokonstrikcija primenjuje se intraarterijski Na-nitroprusid ili neko drugo izrazito vazodilatatorno sredstvo. Pored toga, može da se primeni heparin i 10% dekstran u 5% glukozi intraarterijski. Otrovanog treba utopliti (ali ne pregrejavati). Neophodno je održavanje vitalnih funkcija (održavanje disanja, korekcija hipertenzije ili hipotenzije i kontrola konvulzija). Diazepam je efikasan za suzbijanje grčeva nastalih usled trovanja ergotaminom.

Neželjena dejstva

Kardiovaskularni sistem: ishemija, cijanoza, odsustvo pulsa, hladni ekstremiteti posledica vazospazama, gangrena, prekardijalni bol, promene u EKG-u, prolazna tahikardija Hi bradikardija, hipertenzija. Gastrointestinalnisistem: muka, povraćanje, abdominalni bolovi, dijareja i polidipsija. Ovi gastrointestinalni neželjeni efekti se rede i u blažem obliku pojavljuju posle primene film tableta. Centralni nervni sistem: parestezije, utrnulost, opšta slabost, vertigo, depresija, nesanica, motorni poremećaji.
Ostali neželjeni efekti: lokalni edemi, pruritus, bolovi u mišićima leđa i ekstremiteta.

Zabeleženi su slučajevi retroperitonealne i pleuropulmonalne fibroze.

Razlozi za prekidanje terapije

Razlozi za prekidanje primene preparata Amigren su dugotrajni opisani neželjeni efekti, posebno hladni i bolni ekstremiteti sa parestezijama usled vazospazama (gubitak ili slabljenje pulsa u odgovarajućem ekstremitetu).

Kontraindikacije

– Preosetijivost na bilo koju komponentu preparata AMIGREN. -Oboljenja perifernih krvnih sudova, koronarnih krvnih sudova i moždanih krvnih sudova (tromboangitis obliterans, arteritisi različite etiologi-je, tromboflebitis, arterioskleroza, Morbus Ravnaud). -Hipertenzija -Angina pektoris -Glaukom -Adenom prostate -Mehanička obstrukcija u GIT-u -Tireotoksikoza -Sepsa -Insuficijencija jetre ili bubrega -Akutna hepatična porfirija -Hemolitička anemija -Malnutricija.

Upozorenje imere opreza

Dugotrajna primena kombinovanih preparata koji sadrže ergotamin i kofein (kakav je preparat AMIGREN) može dovesti do pojave zavisnosti na ove preparate. Potrebno je upozoriti bolesnika da ne srne povećavati dozu i frekvenciju primene preparata AMIGREN bez konsultovanja sa lekarom. Ako se pojave trnjenje i bolovi u mišićima ekstremiteta, slabost u nogama, bol u grudima ili povremeno usporenje ili ubrzanje rada srca neophodno je da se bolesnik odmah javi lekaru.

Neophodno je češće kontrolisati krvnu sliku zbog mogućnosti smanjenja broja leukocita (dejstvo propifenazona).

Starije osobe su osetljivije na neželjene efekte preparata Amigren. Zbog toga sa posebnim oprezom treba primenjivati ovaj preparat starijim osobama.

Preparat amigren se ne primenjuje za profilaksu migrene!!

Trudnoća i dojenje: Preparat Amigren se ne primenjuje u graviditetu i za vreme dojenja.

Interakcije

Rizik od vazospazama se povećava ako se preparat Amigren primeni istovremeno sa sledećim lekovima: almotriptan, blokatori beta-adrenergičkih receptora, eletriptan, rizatriptan, sumatriptan i zolmitriptan.

Rizik od ergotizma (akutno trovanje ergotaminom) se povećava i zbog toga ne treba primenjivati preparat Amigren istovremeno sa sledećim iekovima: amprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, simpatikomimetici, makrolidni antibiotici, telitromicin, quinupristin/dalfopristin i tetraciklini.

Istovremena primena preparata Amigren i vazokonstriktornih supstancija može dovesti do izrazite, čak i fatalne hipertenizije. Istovremena primena preparata Amigren sa sedativima centralnog nervnog sistema i alkoholom ima za posledicu pojačanu sedaciju.

Uticaj na psihofizičku sposobnost

Preparat Amigren može smanjiti psihofizičku sposobnost, posebno ako se uz ovaj preparat uzimaju depresori centralnog nervnog sistema ili alkohol. Zbog toga treba upozoriti bolesnika da je za upravljanje motornim vozilom ili rad no mašinama potrebno da prođe najmanje 4 sata od uzimanja preparata Amigren.

Čuvanje: Preparat treba Čuvati na temperaturi do 25 °C. Preparat držati van dohvata dece!

Odgovorni autori:
Bosnalijek, Sarajevo
Yassapharm, Beograd