Kortikosteroidi

0
114
Kortikosteroidi

Kortikosteroidi su hormoni koje stvara ljudski organizam. Za pravljanje lekova se veštački sintetizuju. Efikasni su ali sa mnogobrojnim lošim dejstvima pa ih treba koristiti više nego restriktivno. Oprezno korišćenje uz uputstva i kontrolu dobrog stručnjaka su imperativ. Ddobro zapamtite gornje dve rečenice.

CS kortikosteroidi

Sve što u organizmu rade hormoni rade steroidi, ali su najpoznatija dejstva umanjivanje burnih reakcija (imunološkog odgovora organizma) i efikasno antizapaljensko delovanje. Ova (prva) grupa deluje na izuzetno fine i osetljive mehanizme imuniloškog odgovora organizma na različite uticaje. Zovu se Glikokortikosteroidi (negde Glukokortikoidi, Glukosteroidi) ili skaćeno CS steroidi. Koriste se kratko, za postizanje brzih kliničkih efekata pre nego bezazlenije terapije pogodne za dugotrajno lečenje počnu da deluju.

Druga najveća grupa su Mineralokortikosteroidi koji regulišu promet minerala u organizmu (pre svih natrujuma i kalijuma) i vode, što usklađuje homeostazu. Imaju epitet hormona koji čuvaju život.

Detaljna analiza rejstva kortikosteroida bi ovde bila nefunkcionalna zato što je u pitanju jedna od najvećih i najzamršenijih medicinskih grana. Mi smo ovde naveli dve grupe koje se najčešće pominju na netu, ali je suština sasvim drugačija. Jednostavno, ne postoji nijedna funkcija organizma na koju se ne može uticati kortikosteroidima (veštačkim hormonima). Razlog je jednostavan. Hormoni uz elektronske signale, suvereni vladar informacionog sistema zvanog čovek. Ne bi bilo preterano reći da medicina nije ni na pola puta kada je u pitanju stručno i naučno ovladavanje funkcijama i dejstvima hormona.

Hormoni, a to znači i kortikosteroidni preparati su uključeni u regulaciju velikog broja drugih procesa u organizmu, kao što su funkcije kardiovaskularnog sistema, reakcija na stres, metabolizam vode, šećera i masti, regulacija krvnog pritiska … Nije sporno da su vrlo efikasni ali njihova sporedna dejstva najčešće nisu prihvatljiva pa se kortikosteroidi koriste isključivo uz nadzor vrlo stručnog lekara sa bogatim iskustvom u njihovoj primeni.

Oprez pre svega

Povod za ovih nekoliko redova teksta o kortikosteroidima je stvaranje svesti o neophodnosti njehove vrlo pažljive upotrebe. Ispostavilo se da su metoda/lek izbora kod lečenja Dipitrenove kontrakture. Dobre i loše strane primene veštački sintetizovanih hormona u ovom konkretnom slučaju treba da olakšaju odluku, kortikosteroidi ili hirurško lečenje.

Šta su hormoni

Hormoni su hemijski posrednik između ćelija ili grupa ćelija. To su organska jedinjenja različite hemijske prirode koja deluju u vrlo malim količinama. Njihovo dejstvo je specifično, a nedostatak dovodi do promena u organizmu. Svi višećelijski organizmi proizvode hormone, uključujući biljke. Funkcija hormona je da služi kao signal do ciljne ćelije. Aktivnost hormona je određena prenosnim signalom ćelije koja prima signal.