Doc. dr Maja Pavlov, opšti hirurg

0
430

Radno iskustvo: Zamenik načelnika IV odeljenja za kolorektalnu i pelvičnu onkološku hirurgiju I hirurške klinike Kliničkog centra Srbije, specijalista opšte hirurgije, subspecijalista digestivne hirurgije

Obrazovanje:
2005. Doktorske studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2002. Subspecijalizacija iz digestivne hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1998. Magistarske studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1996. Specijalizacija iz opšta hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1990. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

U Bel Medic-u radi:
• Hirurško lečenje kolorektalnog karcinoma
• Citoreduktivnu procedura kod diseminacije karcinoma kolorektuma, jajnika, mezotelioma
• Hirurško-onkološke procedure kao što su: totalna, zadnja i prednja pelvična egzentereza, uz rešavanje problema fekalne i/ili urinarne derivacije
• Proktološke operacije: hemoroidi, fisure, perianalne fistule

Govori engleski

Posebna sfera interesovanja:
Hirurško lečenje peritonealne diseminacije karcinoma kolorektuma, jajnika, mezotelioma kao i tretman uzapredovalih tumora male karlice

Dostignuća i priznanja:
11 radova u časopisima sa JCR liste
7 poglavlja u knjigama u knjigama, udžbenicima, praktikumima
2 poglavlja u knjizi Surgery for Pelvic Malignances Evgenia Halkia, John Spiliotis.