Dr Slavenko Ostojić, opšti hirurg

0
247

Radno iskustvo:
Prva hirurška klinika KCS, Odeljenje hepato-bilijarne i pankreasne hirurgije od 1999. godine

Obrazovanje:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1991. godine
Specijalizacija iz Opšte hirurgije, 1999. godine
Magistarska teza pod nazivom “Hirurško lečenje i prognostički faktori kod bolesnika sa karcinomom ekstrahepatičnog bilijarnog stabla”, 2009. godine
Priprema doktorsku disertaciju pod nazivom „Značaj izbora resekcionih procedura u lečenju karcinoma papile Vateri u Tis,T1 i T2 stadijumu“
Subspecijalizacija iz Digestivne hirurgije, položen usmeni ispit 2001. godine, priprema subspecijalistički rad

Stručna usavršavanja:
Poslediplomski kursu u St Marks hospital u Londonu, 2001. godine.
Učesnik na 21. Kongresu Evropskog udruženja za hirurške infekcije, 2008. u Turskoj
Pohadjao poslediplomski kurs iz digestivne hirurgije u Univerzitetskoj bolnici «Doce de Octubre», Madrid, 2009.
Učestvovao na III medjunarodnoj konferenciji Srpsko-rumunskih hirurga u Krajovi, 2008.
Učesnik na domaćim kursevima kontinuirane medicinske edukacije i Hirurške sekcije SLD
Na III medjunarodnom Gastro-hirurškom sastanku u Vrnjačkoj banji, 2001. godine, nagradjen za najbolji rad «Procena maturacije zida pseudociste pankreasa za hiruršku derivaciju «

Profesionalna članstva:
Srpsko lekarsko društvo
Udruženje Jugoslovenske endoskopske hirurgije (JUEH)
Internacionalno hepato-bilijarno i pankreasno udruženje (IHPBA)
Evropski pankreasni klub (EPC)

Strani jezici:
Služi se ruskim i engleskim jezikom

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)