Dr Srđan Radibratović, opšti hirurg

0
810

Radno iskustvo: Od 11.1.2007. KBC Dr Dragiša Mišović kao specijalista opšte hirurgije. Od juna meseca 2008. godine član UO na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu KCS čiji je i danas član. 1.1.2009. godine upisan u lekarsku komoru Srbije. Od 2015. Bel Medic Opšta bolnica

Obrazovanje:
28.02.2001. diplomirao na Medicinskom fakultetu
2001. Obavezni lekarski staž u Zavodu za Zaštitu Železničara Srbije
30.04.2002 položio stručni ispit za doktora medicine.

od 1.10.2002. Specijalizacija iz opšte hirurgije i specijalistički staž u Centru za Urgentnu Hirurgiju KCS. 24. Decembra 2007. Položio specijalistički ispit iz opšte hirurgije sa odličnim uspehom.
U oktobru 2010. se usavršavao iz domena laparoskopske hirurgije u Klinici za hirurgiju u Splitu kod Prof. Z. Perka.
U oktobru 2011. upisao i završio doktorske akademske studije Medicinskog fakulteta u Beogradu u trajanju od tri godine. Trenutno radi na izradi teme doktorske disertacije.

Učestvovao kao koautor, u više naučnih radova koji su objavljeni i publikovani u zemlji i inostranstvu.

Govori engleski, francuski i nemački jezik

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)